Frågor om EU

Kontakta EU-kommissionen

Kontakta en avdelning

Lista över avdelningar Lokalkontor i EU Lokalkontor utanför EU

Kommissionens personal

Sök person

 

Pressavdelningar

Presskontakter och ackreditering

Personuppgiftsansvarig

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina personuppgifter som sparas av webbplatsen europa.eu och underliggande webbplatser kontaktar du enheten för webbkommunikation på europa.eu.

 

Besök EU:s institutioner

Besök EU-kommissionen Besök andra institutioner, organ och byråer

Hjälp med klagomål och problem

Hur kan jag klaga?