Frågor om EU

Kontakta EU-kommissionen

Kontakta en avdelning

Lista över avdelningar Lokalkontor i EU Lokalkontor utanför EU

Kommissionens personal

Sök person

 

Presstjänster

Presskontakter och ackreditering

Besök EU:s institutioner

Besök EU-kommissionen Besök andra institutioner, organ och byråer

Hjälp med klagomål och problem

Hur kan jag klaga?