Skydd av personuppgifter

EU-kommissionen värnar om din personliga integritet.

Skyddet för enskilda då EU:s institutioner, organ och byråer behandlar personuppgifter grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018.

De här reglerna gäller kommissionens samtliga webbplatser på europa.eu. Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men ibland krävs personuppgifter för att få tillgång till vissa e-tjänster.

På webbplatser där personuppgifter krävs, behandlas dessa enligt förordningen ovan. I de specifika reglerna för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifter behandlas på just den webbplatsen.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • För varje e-tjänst finns en personuppgiftsansvarig som ser till att personuppgiftspolicyn följs.
 • EU-kommissionen har ett dataskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas och ger de personuppgiftsansvariga råd om hur de ska uppfylla sina skyldigheter.

 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet för alla institutioner.

Många webbplatser på ec.europa.eu har länkar till externa webbplatser. För att se innehållet på dessa webbplatser måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

E-tjänster

E-tjänsterna på europa.eu ska förbättra EU-institutionernas kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 • Informationstjänster som hjälper intresserade att enkelt få tag på information.
 • Interaktiva kommunikationstjänster för att underlätta samråd och återkoppling.
 • Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

I ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter finns följande information:

 • Vilka uppgifter som samlas in
 • För vilket ändamål de samlas in
 • Vilka tekniska hjälpmedel som används
 • Vem som kan se dina uppgifter
 • Hur du kan se, kontrollera och rätta dina uppgifter
 • Hur länge uppgifterna sparas
 • Vad som görs för att skydda dina uppgifter
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Du kan stänga av Europa Analytics – antingen via rutan för kakor överst på den sida du först kommer till eller på webbplatsen om Europa Analytics.

Dina navigeringsmöjligheter på europa.eu påverkas inte av att du väljer att inaktivera verktyget.

Läs mer om Europa Analytics

Hur behandlar vi dina mejl?

Många webbsidor på europa.eu har en kontaktfunktion så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till en särskild mejladress.

När du skickar ett mejl samlar vi bara in dina personuppgifter för att kunna svara.

Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Du får besked om detta via mejl.

Om du har frågor om hur ditt mejl och dina personuppgifter behandlas kan du ställa dem i ditt mejl.

Hur skyddar ni mina uppgifter?

Kommissionen sparar dina personuppgifter i enlighet med sitt beslut från januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

I vissa fall sparas personuppgifterna i en dator hos en underleverantör som fungerar som personuppgiftsbiträde. Underleverantören måste följa vissa avtalsbestämmelser och reglerna om sekretess i den allmänna dataskyddsförordningen från april 2016. 

 

Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?

Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina uppgifter kontaktar du enheten för webbkommunikation på europa.eu med hjälp av formuläret nedan.
Förklara tydligt vad du vill göra med dina uppgifter (kontrollera, ändra eller radera) och ange den aktuella sidans webbadress.