Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Social trygghet och social delaktighet

EU-kommissionen stöder och kompletterar medlemsländernas politik för social trygghet och social delaktighet.

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla har som mål att hjälpa minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning. Dessutom ska 75 procent av befolkningen i åldern 20–64 ha ett arbete senast 2020. Huvudinitiativen i Europa 2020-strategin, t.ex. plattformen mot fattigdom och social utestängning och agendan för ny kompetens och arbetstillfällen ska bidra till att nå målen.

Genom kommissionens paket för sociala investeringar får medlemsländerna råd om hur de kan modernisera sina välfärdssystem och satsa på långsiktiga sociala investeringar.

Paketet kompletterar

Politiska ramar

Den europeiska planeringsterminen utgör ramen för styrningen och övervakningen av EU-ländernas ekonomiska och sociala reformer för att nå Europa 2020-målen. Kommissionen föreslår lösningar på ländernas problem i sina landsspecifika rekommendationer.

Socialpolitiken är en del av Europa 2020-strategin. Därför stöder kommissionen också EU-ländernas arbete med att lösa sociala problem med hjälp av plattformen mot fattigdom och social utestängning, paketet för sociala investeringar och EU:s fonder, särskilt Europeiska socialfonden.

Politiskt samarbete

Kommissionen samarbetar med medlemsländerna i kommittén för socialt skydd som använder den öppna samordningsmetoden på områdena social delaktighet, vård och pensioner.

Den socialpolitiska öppna samordningsmetoden är en frivillig metod för politiskt samarbete som bygger på gemensamma mål och resultatmätning med gemensamma indikatorer. Metoden innebär också ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter, civilsamhället och andra aktörer.

Dela den här sidan