Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Kus eeskirjad kehtivad?

Kui olete hõlmatud ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjadega, võite nende kehtivuses kindlad olla järgmistes piirkondades.

Euroopa Liit (EL)

Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Saksamaa, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari.

Ühendkuningriik

Sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevaid ELi õigusnorme ei kohaldata enam Ühendkuningriigi suhtes ega Ühendkuningriigis alates 1. jaanuarist 2021. ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepinguga hõlmatud isikute õigused on jätkuvalt kaitstud.

EMP ja Šveits

  • Norra, Island, Liechtenstein (EMP riigid)
  • Šveits.

Uusi määrusi nr 883/2004 ja nr 987/2009 kohaldatakse Šveitsi suhtes alates 1. aprillist 2012 ning Norra, Islandi ja Liechtensteini suhtes alates 1. juunist 2012. Alates 2. veebruarist 2013 kohaldatakse määrust 465/2012 ka Norra, Islandi ja Liechtensteini suhtes.

Tutvuge oma õigustega riikide kaupa

Suhted kolmandate riikidega

EL käsitleb hetkel nõukogu otsust, mille aluseks on assotsiatsioonilepingud Alžeeria, Maroko, Tuneesia, Põhja-Makedoonia ja Iisraeliga. Otsusega kindlustatakse ELi kodanikele teatavate hüvitiste (nt pensionide) eksporditavus, võttes aluseks vastastikkuse põhimõtte. Praegu eksporditakse hüvitisi üksnes juhul, kui mõni riiklik õigusakt või kahepoolne leping seda ette näeb.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Jaga seda lehte