Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Teie õigused riikide kaupa

Liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme käsitlevad ajakohastatud juhised on nüüd kättesaadavad ka  veebilehena.

Muudetud juhised on kättesaadavad inglise, prantsuse ja saksa keeles ning riigi oma keel(t)es.

Klõpsake lipul, et saada teavet teie pensioniõiguste, töötushüvitiste, perehüvitiste ning muude sotisaalkindlustusõiguste kohta ...

Jaga seda lehte