Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Var gäller reglerna?

Du omfattas av EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen om du är försäkrad i något av följande länder:

Europeiska Unionen (EU)

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES och Schweiz

  • Norge, Island och Liechtenstein (EES).
  • Schweiz.

De nya förordningarna 883/2004 och 987/2009 gäller för Schweiz sedan den 1 april 2012 och för Norge, Island och Liechtenstein sedan den 1 juni 2012. Sedan den 2 februari 2013 gäller förordning 465/2012 också för Norge, Island och Liechtenstein.

Läs om dina rättigheter i de olika länderna

Relationer med länder utanför EU

När det gäller Algeriet, Marocko, Tunisien, Israel och Nordmakedonien, håller EU på att ta fram ett beslut i rådet på grundval av associeringsavtalen med dessa länder. Tanken är att vissa sociala förmåner, exempelvis pensioner, ska kunna medföras utomlands förutsatt att EU-medborgare får motsvarande rättigheter. För närvarande kan man bara ta med sig förmåner om det är tillåtet enligt nationell lagstiftning eller bilaterala avtal.

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor.

Dela den här sidan