Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Dina rättigheter land för land

De senaste versionerna av broschyrerna om de sociala trygghetssystemen i olika länder finns nu också på nätet. Vi har sett över formatet och innehållet så att de ska bli lättare att använda.

De nya broschyrerna finns på engelska, franska och tyska och på landets språk.

Klicka på en flagga för att läsa om pensionsrättigheter, arbetslöshetsunderstöd, familjeförmåner och andra sociala förmåner i...

Dela den här sidan