Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Drepturile dumneavoastră în fiecare ţară

Ultimele versiuni ale ghidurilor privind sistemele naționale de securitate socială sunt acum disponibile ca pagini web, ca urmare a unei revizuiri a formatului și a conținutului lor, menită să le sporească ușurința în utilizare.

Ediția revizuită a ghidului pentru fiecare țară este disponibilă în engleză, franceză, germană și în limba țării în cauză.

Faceţi clic pe un steguleţ pentru a afla date despre drepturile dumneavoastră la pensie, ajutor de şomaj, prestaţii familiale şi despre alte drepturi de securitate socială în

Distribuiți pagina