Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Vaše práva v jednotlivých krajinách

Najnovšie vydania príručiek o vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia, ktoré prešli revíziou formátu a obsahu s cieľom zlepšiť ich prehľadnosť, sú v súčasnosti dostupné aj vo forme webových stránok.

Revidované príručky sú k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine, ako aj v jazyku (jazykoch) danej krajiny.

Na tejto stránke nájdete informácie o vašich právach na dôchodok, o podpore v nezamestnanosti, rodinných prídavkoch a iných právach sociálneho zabezpečenia v konkrétnej krajine. Kliknite na vlajku štátu, o ktorý sa zaujímate.

Zdieľať stránku