Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Twoje prawa w każdym kraju

Najnowsze wersje przewodników dotyczących krajowych systemów ubezpieczeń społecznych zostały zaktualizowane pod względem formy i treści i są teraz dostępne także na stronach internetowych.

Zaktualizowane przewodniki są dostępne w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w języku lub językach danego kraju.

Kliknij na flagę, aby uzyskać informacje na temat uprawnień do emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, dodatków rodzinnych i innych świadczeń socjalnych, jakie przysługują Ci w...

Udostępnij tę stronę