Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Οι τελευταίες εκδόσεις των οδηγών για τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι πλέον διαθέσιμες και σε μορφή ιστοσελίδας, μετά από αναθεώρηση του μορφότυπου και του περιεχομένου τους ώστε οι οδηγοί αυτοί να γίνουν πιο εύχρηστοι.

Οι αναθεωρημένοι οδηγοί θα είναι αρχικά διαθέσιμοι στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά, καθώς και στη γλώσσα της οικείας χώρας.

Κάντε κλικ σε μια σημαία για να ενημερωθείτε σχετικά με τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα, τα επιδόματα ανεργίας, τις οικογενειακές παροχές και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης στην αντίστοιχη χώρα

Διαδώστε αυτή τη σελίδα