Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Gdje se primjenjuju ta pravila?

Ako ste obuhvaćeni koordinacijom sustava socijalne sigurnosti EU-a, na ova se pravila možete osloniti u zemljama navedenima u nastavku.

Europska unija (EU)

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska

Ujedinjena Kraljevina

Pravila EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti od 1. siječnja 2021. više se ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Međutim, prava osoba obuhvaćenih Sporazumom o povlačenju sklopljenim između EU-a i Ujedinjene Kraljevine i dalje su zaštićena.

Za osobe koje nisu obuhvaćene Sporazumom o povlačenju koordinacija sustava socijalne sigurnosti između EU-a i Ujedinjene Kraljevine uređena je relevantnim Protokolom uz Sporazum o trgovini i suradnji. Iako je Protokol sličan pravilima EU-a i ima sveobuhvatno područje primjene, ne osigurava jednaku razinu zaštite kakva je predviđena uredbama EU-a.

Europski gospodarski prostor (EGP) i Švicarska

  • Norveška, Island, Lihtenštajn (države EGP-a)
  • Švicarska

Nove uredbe 883/2004 i 987/2009 primjenjuju se na Švicarsku od 1. travnja 2012., a na Norvešku, Island, Lihtenštajn od 1. lipnja 2012. Od 2. veljače 2013. Uredba 465/2012 primjenjuje se i na Norvešku, Island i Lihtenštajn.

Vaša prava po državama

Odnosi sa zemljama koje nisu članice EU-a

EU trenutačno radi na odluci Vijeća za pridruživanje koja se temelji na sporazumima o pridruživanju s Alžirom, Marokom, Tunisom, Sjevernom Makedonijom i Izraelom. Tom se odlukom osigurava prenosivost određenih davanja, npr. mirovina, prema načelu uzajamnosti koje se primjenjuje na državljane EU-a. Trenutačno se davanja prenose samo ako je tako predviđeno nacionalnim zakonodavstvom ili bilateralnim sporazumom.

Više informacija

Za dodatne informacije pogledajte najčešća pitanja.

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite?

Postavite pitanje putem mreže Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11
Riješite probleme obraćanjem nacionalnoj upravi (SOLVIT)
Zatražite pravni savjet od službe Your Europe – Savjeti

Podijeli ovu stranicu