Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Gdje se primjenjuju ta pravila?

Ako ste obuhvaćeni koordinacijom sustava socijalne sigurnosti EU-a, na ova se pravila možete osloniti u:

Europskoj uniji (EU)

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska.

Ujedinjena Kraljevina

Pravila EU-a o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti od 1. siječnja 2021. više se ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Međutim, prava osoba obuhvaćenih Sporazumom o povlačenju sklopljenim između EU-a i Ujedinjene Kraljevine i dalje su zaštićena.

Europskom ekonomskom području (EEA) i Švicarskoj

  • Norveška, Island, Lihtenštajn (države EEA).
  • Švicarska.

Nove Uredbe 883/2004 i 987/2009 primjenjuju se na Švicarsku od 1. travnja 2012., a na Norvešku, Island, Lihtenštajn od 1. lipnja 2012. Od 2. veljače 2013. Uredba 465/2012 primjenjuje se i na Norvešku, Island, Lihtenštajn.

Doznajte više o Vašim pravima po državama

Odnosi s državama koje nisu članice EU-a

EU trenutno radi na odluci Vijeća za pridruživanje temeljenoj na sporazumima o pridruživanju s Alžirom, Marokom, Tunisom, Makedonijom i Izraelom. Odlukom će se osigurati izvoznost određenih naknada, poput mirovina, na osnovi uzajamnosti prema državljanima EU-a. Trenutno se naknade izvoze samo ako je to omogućeno nacionalnim zakonima ili bilateralnim sporazumima.

Više informacija

Za više informacija pogledajte često postavljana pitanja.

Podijeli ovu stranicu