Az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti, a kilépésről rendelkező megállapodás az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkével összhangban meghatározza az Egyesült Királyság Unióból való rendezett kilépésének feltételeit.

A kilépésről rendelkező, 2019. október 17-én született megállapodás 2020. február 1-jén lépett hatályba. A megállapodásnak része egyebek mellett az Írországról és Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv.

LetöltésPDF - 1.6 MB

Milyen kérdésekre terjed ki a kilépésről rendelkező megállapodás?

 • Közös rendelkezések: a kilépésről rendelkező megállapodás megfelelő értelmezésére és végrehajtására vonatkozó általános rendelkezések meghatározása.
 • A polgárok jogai: az Egyesült Királyságban élő több mint 4 millió uniós polgár és az uniós tagországokban élő több mint 1 millió brit állampolgár életútválasztásának védelme, hogy megőrizhessék tartózkodási jogukat, és továbbra is aktív részvevői lehessenek közösségüknek.
 • A kilépés nyomán felmerülő kérdések: a megállapodás zökkenőmentesen lezárta a tárgytalanná vált struktúrákat, és megteremtette az Egyesült Királyság rendezett kilépésének lehetőségét – többek között: 
  • lehetővé tette az átmeneti időszak vége előtt forgalomba hozott áruk rendeltetési helyükre történő eljutását;
  • védi a meglévő szellemitulajdon-jogokat, köztük a földrajzi árujelzőket;
  • lezárta a folyamatban lévő, büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos és más közigazgatási és bírósági eljárásokat;
  • megválaszolta az átmeneti időszak végét megelőzően megosztott adatok és információk felhasználásával és védelmével kapcsolatban felmerülő kérdéseket;
  • rendezte az Euratommal kapcsolatos kérdéseket.
 • Átmeneti időszak (2020. február 1. – december 31.): ebben az időszakban az Európai Unió úgy kezelte az Egyesült Királyságot, mintha az tagállam lenne, az uniós intézményekben és irányítási struktúrákban való részvételt kivéve. Az EU és az Egyesült Királyság ezeket a hónapokat arra használta, hogy tárgyalásokat folytassanak az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás megkötéséről.
 • A pénzügyi elszámolás: biztosítja, hogy az Egyesült Királyság és az EU egyaránt teljesítse az Egyesült Királyság uniós tagságának ideje alatt tett kötelezettségvállalásait.
 • A kilépésről rendelkező megállapodás átfogó irányítási struktúrája: a megállapodás hatékony irányításának, végrehajtásának és érvényre juttatásának biztosítása, többek között megfelelő vitarendezési mechanizmus révén.
 • Írország: olyan, jogilag működőképes megoldás, amelynek révén elkerülhető az ellenőrzött határ az Ír-szigeten, amely megvédi az Ír-sziget gazdasági egységét és a nagypénteki (belfasti) megállapodást annak minden vonatkozásában és biztosítékával, valamint biztosítja az EU egységes piacának integritását.
 • Ciprus: a Cipruson található brit felségterületekre vonatkozó jegyzőkönyv, amely a felségterületeken élő és dolgozó ciprusiak érdekeit védi az Egyesült Királyság Unióból történő kilépését követően.
 • Gibraltár: a Gibraltárról szóló jegyzőkönyv, amely Gibraltárral kapcsolatban szoros együttműködést biztosít Spanyolország és az Egyesült Királyság között a kilépésről rendelkező megállapodás polgárok jogaira vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában, és ezenfelül az illetékes hatóságok között számos szakpolitikai területen fennálló közigazgatási együttműködéssel is foglalkozik.

A kilépésről rendelkező megállapodás végrehajtásához uniós és tagállami intézkedésekre egyaránt szükség van.