Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropská karta pro osoby se zdravotním postižením

Evropská unie pracuje na vytvoření dobrovolného systému vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením a souvisejících výhod, který by těmto lidem usnadnil cestování v rámci EU. Základem tohoto systému je právě evropský průkaz osob se zdravotním postižením.

V současné době vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením mezi členskými státy EU neexistuje. Průkaz vydaný v jedné zemi tak nemusí být v jiném členském státě akceptován.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením zajistí rovný přístup k některým výhodám i v zahraničí, a to zejména v oblasti kultury, volného času, sportu, dopravy atp. Průkaz bude uznáván ve všech zemích EU, které se do systém zapojí. Účast je na dobrovolné bázi.

Země v pilotním projektu

V únoru 2016 byl zahájen pilotní projekt. Na jeho základě se průkaz začal vydávat v těchto prvních osmi zemích EU:

Zavedením evropského průkazu nedojde ke změně vnitrostátních kritérií způsobilosti a pravidel, podle kterých se průkazy osobám se zdravotním postižením vydávají. Členské státy si ponechávají pravomoc rozhodovat o tom, kdo je způsobilý k získání evropského průkazu – budou se při tom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.

Posouzení

Evropská komise provedla v období 2019–2020 hodnocení pilotního projektu. Hodnotící studie potvrdila přidanou hodnotu průkazu na úrovni EU. Umožňuje vzájemné uznávání statusu osoby se zdravotním postižením ve všech členských státech, což by bez zásahu na úrovni EU nebylo možné. Studie rovněž dospěla k závěru, že realizační náklady jsou v přepočtu na jednoho držitele průkazu nízké. Pokud jde o poskytovatele služeb, přínosy jednoznačně převažují nad náklady souvisejícími s účastí v systému. Průkaz navíc řeší klíčové potřeby osob se zdravotním postižením v příslušných odvětvích, přičemž poptávka po něm roste.

Hodnotící studie byla zveřejněna online v roce 2021.

Následná opatření

V nové Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021–2030 byla oznámena opatření navazující na tuto iniciativu.

Stěžejní iniciativa: Komise do konce roku 2023 navrhne vytvoření evropského průkazu osob se zdravotním postižením za účelem jeho uznávání všemi členskými státy. Bude vycházet ze zkušeností s probíhajícím pilotním projektem týkajícím se evropského průkazu osob se zdravotním postižením v osmi členských státech a s evropskou parkovací kartou pro osoby se zdravotním postižením.

Sdílet tuto stránku