Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropská karta pro osoby se zdravotním postižením

Evropská karta pro osoby se zdravotním postižením

Evropská unie pracuje na vytvoření systému vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením, který by těmto lidem usnadnil cestování v rámci EU. Základem tohoto systému je právě evropský průkaz osob se zdravotním postižením.

V současné době totiž žádný takový systém vzájemného uznávání mezi členskými státy EU neexistuje, což osobám se zdravotním postižením, kteří cestují do jiných zemí EU, komplikuje situaci. Může se například stát, že osoby se zdravotním postižením průkaz, který jim vydali v domovské zemi, nemohou využít.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením zajistí rovný přístup k některým výhodám, a to zejména v oblasti kultury, volného času, sportu, dopravy atp. Průkaz bude uznáván ve všech zemích EU, které se do systém zapojí. Účast je na dobrovolné bázi.

V únoru 2016 byl zahájen pilotní projekt. Na jeho základě se průkaz začne vydávat v prvních 8 zemích EU:

Tyto země byly vybrány na základě výzvy k předkládání návrhů vyhlášené v roce 2015, jejímž cílem byla podpora vnitrostátních projektů týkajících se vzájemně uznávaného evropského průkazu pro osoby se zdravotním postižením a poskytování s ním souvisejících výhod. Výsledky výzvy jsou veřejně dostupné.

Pilotní projekt vypracovala zvláštní pracovní skupina, která se v současné době skládá ze 17 členských států a organizací občanské společnosti. Tato skupina je součástí skupiny na vysoké úrovni pro otázky zdravotního postižení.

Zavedením evropského průkazu nedojde ke změně vnitrostátních kritérií způsobilosti a pravidel, podle kterých se průkazy osobám se zdravotním postižením vydávají. Členské státy si ponechávají pravomoc rozhodovat o tom, kdo je způsobilý k získání evropského průkazu - budou se při tom řídit vnitrostátní definicí zdravotního postižení a samy si určí postup vydávání průkazu.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku