Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Unijna karta osoby niepełnosprawnej

Unijna karta osoby niepełnosprawnej

Aby pomóc osobom niepełnosprawnym w podróżowaniu po Europie, UE opracowuje obecnie system wzajemnego uznawania ich uprawnień w oparciu o unijną kartę osoby niepełnosprawnej.

Aktualnie kraje UE nie uznają statusu osoby niepełnosprawnej, jaki został przyznany w innym kraju UE. Utrudnia to osobom niepełnosprawnym podróżowanie po innych krajach UE. Na przykład ich krajowe zaświadczenia o niepełnosprawności mogą nie zostać uznane za granicą.

Unijna karta osoby niepełnosprawnej będzie zapewniać równy dostęp do określonych ułatwień, zwłaszcza w dziedzinie kultury, wypoczynku, sportu i transportu. Karta będzie uznawana przez kraje UE, które uczestniczą w systemie na zasadzie dobrowolności.

W lutym 2016 r. ruszył projekt pilotażowy, w ramach którego karta zostanie wprowadzona najpierw w grupie ośmiu krajów UE. Są to:

Kraje te zostały wybrane w wyniku ogłoszonego w 2015 r. zaproszenia do składania wniosków, które miało wesprzeć krajowe projekty dotyczące wzajemnie uznawanej europejskiej karty osoby niepełnosprawnej oraz związanych z tą kartą korzyści. Informacje o wsparciu przyznanym na konkretne projekty są publicznie dostępne.

Projekt pilotażowy powstał we współpracy ze specjalnie powołaną grupą roboczą, która składa się obecnie z 17 państw członkowskich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Grupa ta jest częścią Grupy Wysokiego Szczebla ds. Niepełnosprawności.

Karta nie zmienia w żaden sposób krajowych kryteriów i zasad kwalifikowalności. Państwa członkowskie zachowują swobodę decydowania, komu przysługuje karta, przy zastosowaniu krajowych definicji niepełnosprawności, oraz swobodę określania procedury jej wydawania.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę