Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

ELi puudetunnistus

Et aidata puudega inimestel lihtsamini ELi riikide vahel reisida, töötab EL välja puudega isiku staatuse ja mõnede sellega seotud soodustuste vastastikuse tunnustamise vabatahtliku süsteemi, mis toimib ELi puudega isiku kaardi alusel.

Praegu ELi liikmesriigid puudega isiku staatust vastastikku ei tunnusta ning see põhjustab raskusi puudega inimestele, sest teised liikmesriigid ei pruugi tunnustada nende riiklikke puudetunnistusi.

ELi puudega isiku kaart tagab puudega inimestele võrdse juurdepääsu eri riikides pakutavatele soodustustele, peamiselt kultuuri, vaba aja veetmise, spordi ja transpordi valdkonnas. Süsteemis osalevad ELi riigid tunnustavad kaarti vastastikku ja vabatahtlikult.

Katseprojektis osalevad riigid

Kaardi katseprojekti alustati 2016. aasta veebruaris kaheksast ELi riigist koosnevas rühmas:

Kaart ei muuda riiklikke soodustuste saamise kriteeriume ega eeskirju. Liikmesriikide pädevusse jääb otsustada, kellele võib kaardi kooskõlas riikliku puude määratlusega välja anda ning milline peaks olema kaardi väljaandmise kord.

Hindamine

2019. aastal alustas Euroopa Komisjon algatuse hindamismenetlust. Hindamisuuringu tulemusel valmib katseprojekti rakendamise põhjalik ja kokkuvõtlik ülevaade, analüüs ja hinnang, et hõlbustada puudega isiku kaardi võimalikku laiemat rakendamist ELis.

Jaga seda lehte