Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

ELi puudetunnistus

ELi puudetunnistus

Et puudega inimestel oleks ühest ELi riigist teise liikumine lihtsam, töötab EL välja vastastikuse tunnustamise süsteemi, mis toimib ELi puudetunnistuse alusel.

Praegu ei ole ELi riikide vahel kokku lepitud puude vastastikuse tunnustamise tingimusi. See teeb puudega inimestel teise ELi riiki reisimise keeruliseks, sest võib näiteks juhtuda, et teises riigis nende riiklikku puudetunnistust ei aktsepteerita.

ELi puudetunnistus annab võrdse juurdepääsu teatavatele soodustustele peamiselt kultuuri-, vaba aja veetmise, spordi- ja transpordivaldkonnas. Süsteemis osalevad ELi riigid on vabatahtlikult otsustanud puudetunnistust vastastikku tunnustada.

Katseprojekt käivitati 2016. aasta veebruaris ning puudetunnistus võetakse kasutusele esimeses rühmas, kuhu kuuluvad kaheksa ELi riiki:

Need riigid valiti välja 2015. aastal avaldatud konkursikutse tulemusel. Konkurss kuulutati välja selleks, et toetada Euroopa puudetunnistust ja sellega kaasnevaid soodustusi arendavaid riiklikke projekte. Konkursikutse tulemustega saab üldsus tutvuda siin.

Katseprojekti ettevalmistamiseks loodi töörühm, kuhu praegu kuulub 17 liikmesriiki ja kodanikuühiskonna organisatsiooni. See töörühm on ELi kõrgetasemelise puuetega inimeste töörühma allüksus.

Puudetunnistusega ei muudeta riiklikke soodustuste saamise kriteeriume ega eeskirju. Liikmesriikide pädevusse jääb otsustada, kellele võib kooskõlas riikliku puude määratlusega puudetunnistuse välja anda ning milline peaks olema tunnistuse väljaandmise kord.

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte