Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

ES invaliditātes karte

ES invaliditātes karte

Lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu vieglāk ceļot pa ES valstīm, ES ievieš savstarpējās atzīšanas sistēmu, kuras pamatā ir ES invaliditātes karte.

Pašlaik ES valstīs vēl nedarbojas invaliditātes statusa savstarpējā atzīšana, tāpēc personām ar invaliditāti rodas sarežģījumi, ceļojot uz citām ES valstīm. Piemēram, citur var neatzīt viņu valsts izdotu invaliditātes apliecību.

ES invaliditātes karte ļaus invalīdiem izmantot dažas konkrētas priekšrocības kultūras, izklaides, sporta un transporta jomās, gādājot par iespēju vienlīdzību. Karti savstarpēji atzīs tās ES dalībvalstis, kuras pēc brīvprātības principa piedalās sistēmā.

2016. gada februārī tika sākts izmēģinājuma projekts, kurā karti izmantos pirmā grupa, kurā ir astoņas ES dalībvalstis:

Šīs valstis tika izvēlētas 2015. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus par atbalstu valstu projektiem, kas attiecas uz savstarpēji atzītu ES invaliditātes karti un ar to saistītajām priekšrocībām. Tā rezultāti ir pieejami sabiedrībai.

Izmēģinājuma projektu sagatavoja īpaša darba grupa, kurā šobrīd strādā 17 dalībvalstu un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji. Šī grupa ietilpst augsta līmeņa grupā, kas nodarbojas ar invaliditātes jautājumiem.

Karte negroza valstu kritērijus vai noteikumus, pēc kuriem nosaka invaliditāti. Dalībvalstis pēc saviem ieskatiem varēs izlemt, kam šī karte pienākas, piemērojot valstī pieņemto invaliditātes definīciju, un noteikt kartes izsniegšanas kārtību.

Ieteikt šo lapu: