Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

EU-parkeerkaart voor gehandicapten

EU-parkeerkaart voor gehandicapten

Ook mensen met een beperking moeten vlot kunnen reizen in de EU. Om hen daarbij te helpen werkt de EU aan een systeem van wederzijdse erkenning op basis van een EU-gehandicaptenkaart.

Momenteel is er op dit gebied geen sprake van wederzijdse erkenning tussen EU-landen. Wie een beperking heeft en naar een ander EU-land op reis wil, botst daarom vaak op problemen. Een groot probleem is dat nationale gehandicaptenkaarten niet zomaar overal in de EU worden erkend.

De EU-gehandicaptenkaart moet zorgen voor een gelijke toegang tot bepaalde voordelen, vooral op het gebied van cultuur, vrije tijd, sport en vervoer. De kaart wordt automatisch erkend in alle EU-landen die, op vrijwillige basis, aan de regeling meedoen.

In februari 2016 is een proefproject van start gegaan in een eerste groep van acht EU-landen:

De landen zijn geselecteerd na de oproep tot het indienen van voorstellen in 2015 ter ondersteuning van projecten van EU-landen die hun gehandicaptenkaarten en de daaraan gekoppelde voordelen wederzijds wilden erkennen. De resultaten van die oproep zijn gepubliceerd.

Het proefproject werd voorbereid door een projectwerkgroep met leden uit 17 EU-landen en uit verschillende organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Deze groep maakt deel uit van de Groep op hoog niveau gehandicaptenbeleid.

De kaart verandert niets aan de nationale criteria of regels. De deelnemende landen mogen nog steeds zelf bepalen wie er voor de kaart in aanmerking komt, hoe zij handicaps definiëren, en volgens welke procedure de kaart wordt afgegeven.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen