Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

EU-parkeerkaart voor gehandicapten

Ook mensen met een beperking moeten vlot kunnen reizen in de EU. Om hen daarbij te helpen werkt de EU aan een vrijwillig systeem van wederzijdse erkenning van de status van gehandicapte en van een aantal daaraan verbonden voordelen op basis van een EU-gehandicaptenkaart.

Momenteel is er op dit gebied geen sprake van wederzijdse erkenning tussen EU-landen. Daardoor ondervinden sommige gehandicapten problemen wanneer zij in het buitenland zijn.

De EU-gehandicaptenkaart zorgt voor gelijke toegang tot bepaalde voordelen in alle EU-landen, vooral op het gebied van cultuur, vrije tijd, sport en vervoer. De kaart wordt erkend door de EU-landen die op vrijwillige basis aan het systeem deelnemen.

Landen die deelnemen aan het proefproject

De proef loopt sinds februari 2016 in acht EU-landen:

De kaart verandert niets aan de nationale criteria of regels. De deelnemende landen mogen nog steeds zelf bepalen wie er voor de kaart in aanmerking komt, hoe zij handicaps definiëren, en volgens welke procedure de kaart wordt afgegeven.

Evaluatie

In 2019 is de Europese Commissie begonnen met de evaluatie van het initiatief. Deze omvat een brede maar beknopte analyse en beoordeling van de uitvoering van het proefproject, om de eventuele bredere invoering van de gehandicaptenkaart in de EU te vergemakkelijken.

Delen