Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

EU-handicapkort

EU-handicapkort

For at gøre det lettere for personer med handicap at rejse mellem EU-landene er EU i gang med at udvikle et system for gensidig anerkendelse med udgangspunkt i et EU-handicapkort.

Der findes i øjeblikket ikke nogen form for gensidig anerkendelse af handicapstatus mellem EU-landene, og det gør det besværligt for personer med handicap at rejse til andre EU-lande. Det er for eksempel ikke sikkert, at deres nationale handicapkort anerkendes.

EU-handicapkortet vil sikre lige adgang til visse ydelser primært inden for kultur, fritid, sport og transport. Kortet vil blive gensidigt anerkendt mellem de EU-lande, som deltager i systemet på frivillig basis.

Der blev i februar 2016 indledt et pilotprojekt, som lancerer kortet i den første gruppe bestående af 8 lande:

Landene blev udvalgt efter en indkaldelse af forslag i 2015 om støtte til nationale projekter vedrørende gensidig anerkendelse af EU-handicapkortet og tilknyttede ydelser. Resultaterne af indkaldelsen er offentligt tilgængelige.

Pilotprojektet blev udarbejdet med en projektarbejdsgruppe, som i øjeblikket består af 17 medlemslande og civilsamfundsorganisationer. Gruppen er en underafdeling af Gruppen på Højt Plan vedrørende Handicapspørgsmål.

Kortet ændrer ikke nationale regler eller kriterier for berettigelse til kortet. Det er fortsat op til medlemslandene at afgøre, hvem der er berettiget til at få kortet i overensstemmelse med den nationale definition af handicap, og at fastsætte procedurerne for udstedelse af kortet.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side