Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Tichet european de parcare pentru persoanele cu handicap

Pentru a ajuta persoanele cu handicap să călătorească mai ușor în țările membre, UE elaborează un sistem voluntar de recunoaștere reciprocă a statutului de persoană cu handicap și a altor beneficii asociate pe baza cardului european pentru dizabilitate.

În prezent, nu există o recunoaștere reciprocă a statutului de persoană cu handicap între țările UE. Acest lucru îngreunează situația persoanelor cu handicap, deoarece cardurile lor naționale riscă să nu fie recunoscute în alte state membre.

Cardul european pentru dizabilitate garantează accesul egal la anumite drepturi transfrontaliere, mai ales în domeniile culturiiagrementuluisportului și transportului. Cardul este recunoscut reciproc de țările UE care participă în mod voluntar la sistem.

Țările-pilot

Un proiect-pilot a fost lansat în februarie 2016 în cadrul unui grup format din opt țări ale UE:

Cardul european nu modifică normele sau criteriile naționale de eligibilitate. Statele membre își păstrează dreptul de a decide cine poate beneficia de acest card, bazându-se pe definiția națională a handicapului, precum și dreptul de a stabili procedura de eliberare.

Evaluare

În perioada 2019-2020, Comisia Europeană a evaluat proiectul-pilot. Studiul de evaluare a confirmat valoarea adăugată europeană a cardului. Acesta permite recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap în toate statele membre, lucru care nu ar fi fost posibil fără intervenția la nivelul UE. Potrivit studiului, costurile de implementare pentru fiecare posesor al cardului sunt scăzute. Pentru prestatorii de servicii, beneficiile depășesc în mod clar costurile de participare. În plus, cardul abordează nevoile esențiale ale persoanelor cu handicap din sectoarele vizate, iar numărul celor care îl solicită este în creștere.

Studiul de evaluare a fost publicat online în 2021.

Acțiuni subsecvente

Noua Strategie privind drepturile persoanelor cu handicap pentru perioada 2021-2030 a anunțat o continuare a inițiativei.

Inițiativă emblematică: Comisia va propune crearea unui card european pentru dizabilitate până la sfârșitul anului 2023, cu scopul de a fi recunoscut în toate statele membre. Acesta se va baza pe experiența proiectului-pilot privind cardul UE pentru dizabilitate aflat în desfășurare în opt state membre și pe cardul european de parcare pentru persoanele cu handicap.

Distribuiți pagina