Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Tichet european de parcare pentru persoanele cu handicap

Pentru a ajuta persoanele cu handicap să călătorească mai ușor în țările membre, UE elaborează un sistem voluntar de recunoaștere reciprocă a statutului de persoană cu handicap și a altor beneficii asociate pe baza cardului european pentru dizabilitate.

În prezent, nu există o recunoaștere reciprocă a statutului de persoană cu handicap la nivelul statelor membre. Acest lucru îngreunează situația persoanelor cu handicap, deoarece cardurile lor naționale riscă să nu fie recunoscute în alte state membre.

Cardul european pentru dizabilitate garantează un acces egal la anumite drepturi transfrontaliere, mai ales în domeniile culturii, agrementului, sportului și transportului. Cardul este recunoscut reciproc de țările UE care participă în mod voluntar la sistem.

Țările-pilot

Un proiect-pilot a fost lansat în februarie 2016 în cadrul unui grup format din opt țări ale UE:

Cardul european nu modifică normele sau criteriile naționale de eligibilitate. Statele membre își păstrează dreptul de a decide cine poate beneficia de acest card, bazându-se pe definiția națională a handicapului, precum și dreptul de a stabili procedura de eliberare.

Evaluarea

În 2019, Comisia Europeană a inițiat procesul de evaluare a inițiativei. Studiul de evaluare va oferi o analiză cuprinzătoare și concisă privind punerea în aplicare a proiectului-pilot, pentru a facilita posibila implementare a cardului european pentru dizabilitate în întreaga UE.

Distribuiți pagina