Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Tichet european de parcare pentru persoanele cu handicap

Tichet european de parcare pentru persoanele cu handicap

Pentru a ajuta persoanele cu handicap să călătorească mai ușor în țările membre, UE elaborează un sistem de recunoaștere reciprocă bazat pe cardul european pentru dizabilitate.

În prezent, nu există o recunoaștere reciprocă a statutului de persoană cu handicap la nivelul statelor membre: acest lucru le îngreunează viața persoanelor cu handicap care doresc să călătorească în alte țări ale UE. O problemă ar putea fi legată, de exemplu, de nerecunoașterea cardurilor eliberate la nivel național.

Cardul european pentru dizabilitate va garanta un acces egal la anumite drepturi specifice, mai ales în domeniile transportului, culturii, agrementului și sportului. Cardul va fi recunoscut reciproc de țările UE care participă în mod voluntar la sistem.

Un proiect-pilot a fost lansat în februarie 2016 și va duce la implementarea cardului într-un prim grup de 8 state membre ale UE:

Aceste țări au fost selectate în 2015, în urma unei cereri de propuneri pentru sprijinirea unor proiecte naționale având la bază recunoașterea reciprocă a unui card european pentru dizabilitate și a avantajelor aferente. Rezultatele cererii de propuneri sunt disponibile aici.

Proiectul-pilot a fost pregătit împreună cu un grup de lucru format în prezent din 17 state membre și organizații ale societății civile. Acest grup de lucru face parte din Grupul la nivel înalt pentru persoanele cu handicap.

Cardul european nu va modifica normele sau criteriile naționale de eligibilitate. Statele membre își păstrează dreptul de a decide cine poate beneficia de acest card, bazându-se pe definiția națională a handicapului, precum și dreptul de a stabili procedura de eliberare.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina