Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropska parkirna kartica za invalide

Evropska unija uvaja prostovoljni sistem vzajemnega priznavanja statusa invalidnosti in nekaterih ugodnosti, ki na podlagi evropske kartice ugodnosti za invalide invalidom omogoča lažje potovanje med državami EU.

Države članice EU med seboj trenutno ne priznavajo statusa invalidnosti, kar otežuje življenje invalidov, saj njihove nacionalne invalidske izkaznice v drugih državah članicah morda niso priznane.

Evropska kartica ugodnosti za invalide invalidom omogoča enak dostop do čezmejnih ugodnosti, predvsem kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnosti ter prevoza. Kartico države EU, ki sodelujejo v sistemu, prostovoljno vzajemno priznavajo.

Pilotne države

Prva skupina osmih držav EU je kartico uvedla v okviru pilotnega projekta, ki se je začel februarja 2016:

Kartica ne spreminja nacionalnih meril ali pravil upravičenosti. Države članice se lahko še naprej same odločajo, kdo je upravičen do kartice, uporabljajo svojo opredelitev invalidnosti in določajo postopek za izdajo kartice.

Ocena

Evropska komisija je leta 2019 začela postopek ocenjevanja pobude. V študiji o oceni bo izvedla celovit in jedrnat pregled ter analizo in oceno izvajanja pilotnega projekta z namenom širše uvedbe kartice za invalide na ravni EU.

Povej naprej