Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EU:n vammaiskortti

Vammaisuutta ei tällä hetkellä tunnusteta vastavuoroisesti EU-maissa. Se voi aiheuttaa ongelmia vammaisille, jotka matkustavat EU:ssa.

Euroopan komissio on testannut EU:n vammaiskorttia yhdessä vammaisten ja heidän edustajiensa kanssa.

EU:n vammaiskortti on jo käytössä 8 maassa. Se perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. Vapaaehtoinen vammaiskortti auttaa todistamaan käyttäjänsä vammaisuuden ja oikeuden joihinkin palveluihin.

Kortin ansiosta vammaisilla on tasavertainen mahdollisuus saada myös ulkomailla etuuksia, jotka liittyvät etenkin kulttuuriin, vapaa-aikaan, urheiluun ja liikenteeseen.

Hyvien kokemusten pohjalta Euroopan komissio tekee vuoden 2023 loppuun mennessä ehdotuksen EU:n vammaiskortista, joka olisi käytössä kaikissa EU-maissa.

Kortin ansiosta vammaisten on helpompi saada apua ja neuvoja, kun he matkustavat tai muuttavat toiseen EU-maahan.

Kokeiluvaiheen maat

Kortin kokeiluvaihe alkoi helmikuussa 2016, ja mukana oli kahdeksan EU-maata:

EU:n vammaiskortti ei muuta kansallisia kelpoisuusperusteita tai sääntöjä. EU-maat päättävät vammaisuuden kansallisen määritelmän mukaisesti, kenelle kortti myönnetään ja miten.

Arviointi

Komissio arvioi kortin kokeiluvaihetta vuosina 2019–2020. Arviointi vahvisti, että kortti on hyödyllinen koko EU:ssa. Sen avulla vammaisuus voidaan tunnustaa vastavuoroisesti kaikissa EU-maissa, mikä ei olisi mahdollista ilman EU:n toimia. Myös kustannukset kortin haltijaa kohden ovat alhaiset.

Kortti vastaa vammaisten tärkeimpiin tarpeisiin kattamillaan aloilla, mitä osoittaa se, että kortin kysyntä on jatkuvasti kasvanut.

Arviointi julkaistiin verkossa vuonna 2021.

Jatkotoimet

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa EU:n strategiassa 2021–2030 ilmoitettiin, että komissio ehdottaa EU:n vammaiskortin luomista vuoden 2023 loppuun mennessä. Kortti tunnustettaisiin kaikissa EU-maissa. Sen pohjana käytetään kokemuksia, joita on saatu EU:n vammaiskorttia koskevasta kokeilusta 8 jäsenmaassa ja EU:n yhtenäisestä vammaisen pysäköintiluvasta.

Jaa tämä sivu