Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EU:n vammaiskortti

EU:n vammaiskortti

EU haluaa helpottaa vammaisten matkustamista EU-maiden välillä. Tätä varten se on kehittämässä EU:n vammaiskorttiin perustuvaa vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää.

Tällä hetkellä vammaisuutta ei tunnusteta vastavuoroisesti, mikä hankaloittaa vammaisten matkustamista EU-maasta toiseen. Esimerkiksi vammaisten kansallista vammaiskorttia ei välttämättä hyväksytä ulkomailla.

EU:n vammaiskortin ansiosta vammaisilla on tasavertainen mahdollisuus saada tiettyjä etuuksia , jotka liittyvät ennen kaikkea kulttuuriin, vapaa-aikaan, urheiluun ja liikenteeseen. Järjestelmään osallistuvat maat tunnustavat toisen EU-maan myöntämän vammaiskortin vastavuoroisesti.

Kortin pilottivaihe alkoi helmikuussa 2016, ja ensi vaiheessa käyttöä kokeillaan kahdeksassa EU-maassa:

Maat valittiin vuonna 2015 julkaistun ehdotuspyynnön perusteella. Ehdotuspyynnön tarkoituksena oli tukea kansallisia hankkeita, jotka liittyvät vastavuoroisesti tunnustettavaan eurooppalaiseen vammaiskorttiin ja sillä saataviin etuuksiin. Ehdotuspyynnön tulokset ovat julkisesti nähtävillä.

Pilottivaihetta valmisteli työryhmä, jossa on edustajia 17 EU-maasta ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioista. Työryhmä on osa vammaiskysymyksiä käsittelevää korkean tason ryhmää.

EU:n vammaiskortti ei muuta kansallisia kelpoisuuskriteerejä tai -sääntöjä. Jäsenvaltiot päättävät itsenäisesti vammaisuuden kansallisen määritelmän mukaisesti, kenelle kortti myönnetään ja miten.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu