Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EU:n vammaiskortti

EU haluaa helpottaa vammaisten matkustamista EU-maiden välillä. Tätä varten se on kehittämässä EU:n vammaiskorttiin perustuvaa vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää. Vapaaehtoinen vammaiskortti auttaa todistamaan käyttäjänsä vammaisuuden ja oikeuden joihinkin palveluihin.

Nykyisin EU-maiden välillä ei ole vastavuoroista vammaisuuden tunnustamisen järjestelmää eikä kansallisia vammaiskortteja välttämättä tunnusteta muista EU-maissa. Tämä vaikeuttaa vammaisten elämää ja liikkumista.

EU:n vammaiskortin ansiosta vammaisilla on tasavertainen mahdollisuus myös ulkomailla saada tiettyjä etuuksia, jotka liittyvät ennen kaikkea kulttuuriin, vapaa-aikaan, urheiluun ja liikenteeseen. Vammaiskortti tunnustetaan vastavuoroisesti järjestelmään osallistuvissa EU-maissa vapaaehtoiselta pohjalta.

Pilottivaiheen maat

Kortin pilottivaihe alkoi helmikuussa 2016, ja mukana oli kahdeksan EU-maata:

Vammaiskortilla ei muuteta kansallisia kelpoisuusperusteita tai säännöksiä. Jäsenmaat päättävät itsenäisesti vammaisuuden kansallisen määritelmän mukaisesti, kenelle kortti myönnetään ja miten.

Arviointi

Komissio arvioi kortin pilottivaihetta vuosina 2019–2020. Arviointi vahvisti, että kortti tuo EU:n tason lisäarvoa. Se mahdollistaa vammaisaseman vastavuoroisen tunnustamisen jäsenmaissa, mikä ei olisi mahdollista ilman EU:n tason toimia. Arvioinnissa todettiin myös, että toteutuskustannukset kortin haltijaa kohden ovat alhaiset. Palveluntarjoajien kannalta hyödyt ovat selvästi suuremmat kuin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi kortti vastaa vammaisten keskeisiin tarpeisiin sen kattamilla aloilla, ja kortin kysyntä on jatkuvasti kasvanut.

Arviointi julkaistiin verkossa vuonna 2021.

Jatkotoimet

Hanketta tullaan jatkamaan uuden vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan strategian 2021–2030 puitteissa.

Lippulaivahanke: Komissio aikoo ehdottaa kaikissa jäsenmaissa tunnustettavan eurooppalaisen vammaiskortin luomista vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen pohjana käytetään kokemuksia, joita on saatu EU:n vammaiskorttia koskevasta pilottihankkeesta kahdeksassa jäsenmaassa ja EU:n yhtenäisestä vammaisen pysäköintiluvasta.

Jaa tämä sivu