Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EU:n vammaiskortti

EU haluaa helpottaa vammaisten matkustamista EU-maiden välillä. Tätä varten se on kehittämässä EU:n vammaiskorttiin perustuvaa vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmää. Vapaaehtoinen vammaiskortti auttaa todistamaan käyttäjänsä vammaisuuden ja oikeuden joihinkin palveluihin.

Nykyisin EU-maiden välillä ei ole vastavuoroista vammaisuuden tunnustamisen järjestelmää eikä kansallisia vammaiskortteja välttämättä tunnusteta muista EU-maissa. Tämä vaikeuttaa vammaisten elämää ja liikkumista.

EU:n vammaiskortin ansiosta vammaisilla on tasavertainen mahdollisuus myös ulkomailla saada tiettyjä etuuksia, jotka liittyvät ennen kaikkea kulttuuriin, vapaa-aikaan, urheiluun ja liikenteeseen. Vammaiskortti tunnustetaan vastavuoroisesti järjestelmään osallistuvissa EU-maissa vapaaehtoiselta pohjalta.

Pilottivaiheen maat

Kortin pilottivaihe alkoi helmikuussa 2016, ja mukana oli kahdeksan EU-maata:

Vammaiskortilla ei muuteta kansallisia kelpoisuusperusteita tai säännöksiä. Jäsenmaat päättävät itsenäisesti vammaisuuden kansallisen määritelmän mukaisesti, kenelle kortti myönnetään ja miten.

Arviointi

Euroopan komissio käynnisti vuonna 2019 EU:n vammaiskortin pilottivaiheen arvioinnin. Arvioinnissa selvitetään kattavasti ja tiiviisti pilottivaiheen kokemuksia ja analysoidaan niitä. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään, kun päätetään EU:n vammaiskortin mahdollisesta laajemmasta käyttöönotosta.

Jaa tämä sivu