Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

ES neįgaliojo kortelė

ES neįgaliojo kortelė

Kad į kitas ES šalis vykstantiems neįgaliems žmonėms būtų lengviau, ES rengia tarpusavio pripažinimo sistemą, kurios pagrindas – ES neįgaliojo kortelė.

Šiuo metu neįgaliojo statuso tarpusavio pripažinimo sistemos ES valstybėse narėse nėra, todėl į kitas ES šalis vykstantiems neįgaliems žmonėms kyla sunkumų. Pavyzdžiui, užsienyje gali būti nepripažįstama kitoje šalyje išduota neįgaliojo kortelė.

ES neįgaliojo kortele bus užtikrintos vienodos galimybės naudotis tam tikromis lengvatomis, daugiausia kultūros, laisvalaikio, sporto ir transporto srityse. Kortelė bus pripažįstama sistemoje savanoriškai dalyvaujančiose ES šalyse.

2016 m. vasario mėn. pradėtas bandomasis projektas, pagal kurį bus pradėta išduoti korteles pirmojoje aštuonių ES šalių grupėje:

Šios šalys atrinktos 2015 m. paskelbus kvietimą teikti paraiškas, kuriuo siekta remti nacionalinius tarpusavyje pripažįstamų Europos neįgaliųjų kortelių ir susijusių lengvatų projektus. Konkurso rezultatai skelbiami viešai.

Bandomąjį projektą parengė speciali projekto darbo grupė, šiuo metu sudaryta iš 17 valstybių narių ir iš pilietinės visuomenės organizacijų. Ši grupė yra Aukšto lygio grupės neįgaliųjų klausimams spręsti pogrupis.

Nacionaliniai neįgalumo nustatymo kriterijai arba taisyklės dėl kortelės nesikeičia. Valstybės narės, naudodamosi nacionalinėmis negalios apibrėžtimis, pačios sprendžia, kas gali gauti neįgaliojo kortelę, ir nustato kortelių išdavimo tvarką.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį