Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom

Kako bi se osobama s invaliditetom omogućilo lakše putovanje među zemljama EU-a, EU razvija dobrovoljni sustav uzajamnog priznavanja invalidskog statusa i nekih povezanih povlastica koji se temelji na iskaznici EU-a za osobe s invaliditetom.

U ovom trenutku države članice EU-a ne priznaju uzajamno invalidski status, što stvara poteškoće osobama s invaliditetom jer je moguće da se njihove nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom ne priznaju.

Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom omogućuje njezinim vlasnicima jednak pristup povlasticama izvan matične države, osobito u području kulture, zabave, sporta i prometa. Iskaznica se uzajamno priznaje među državama članicama koje dobrovoljno sudjeluju u sustavu.

Sudionici u pilot-projektu

Pilot-projekt pokrenut je u veljači 2016. u skupini od osam zemalja EU-a:

Iskaznicom se ne mijenjaju nacionalni kriteriji prihvatljivosti ni nacionalna pravila. Države članice i dalje odlučuju tko u skladu s nacionalnom definicijom invaliditeta ima pravo na iskaznicu te odlučuju o postupku njezina izdavanja.

Ocjenjivanje

Europska komisija započela je 2019. s ocjenjivanjem ove inicijative. Ocjenjivanje uključuje sveobuhvatnu i sažetu reviziju, analizu i ocjenu provedbe pilot-projekta, a cilj je olakšati širu primjenu iskaznice za osobe s invaliditetom na razini EU-a.

Podijeli ovu stranicu