Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU-parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

EU vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att resa mellan EU-länderna. Därför håller man på att ta fram ett frivilligt system för ömsesidigt erkännande av funktionsnedsättning och vissa förmåner som bygger på EU-intyget om funktionsnedsättning.

För närvarande erkänns inte funktionsnedsättning på samma sätt i alla länder, vilket gör det svårt för funktionsnedsatta som reser inom EU. De kan till exempel inte vara säkra på att få sina nationella intyg om funktionsnedsättning erkända.

EU-intyget garanterar personer med funktionsnedsättning samma tillgång i andra länder till t.ex. kultur, fritidsaktiviteter, idrott och transport. Alla EU-länder som väljer att delta i systemet erkänner intyget.

Pilotprojekt

I februari 2016 startade ett pilotprojekt i åtta EU-länder:

EU-intyget påverkar inte nationella kriterier eller regler. Det är fortfarande medlemsländerna som bestämmer vem som har rätt till intyget enligt den nationella definitionen av funktionsnedsättning och hur det ska utfärdas.

Utvärdering

År 2019 inledde EU-kommissionen en studie för att gå igenom, analysera och utvärdera pilotprojektet för att eventuellt införa intyget i hela EU.

Dela den här sidan