Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU-parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

EU-parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

EU vill göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att resa mellan EU-länderna. Därför har man tagit fram ett system för ömsesidigt erkännande som bygger på EU-intyget om funktionsnedsättning.

För närvarande finns det inget ömsesidigt erkännande av funktionsnedsättning, vilket gör det svårt för funktionsnedsatta som reser inom EU. De kan till exempel inte vara säkra på att få sina nationella intyg om funktionsnedsättning erkända.

EU-intyget ska garantera samma tillgång till t.ex. kultur, fritidsaktiviteter, idrott och transport. Alla EU-länder som väljer att delta i systemet kommer att erkänna kortet.

I februari 2016 startade ett pilotprojekt för åtta EU-länder:

Länderna valdes ut efter en ansökningsomgång för nationella projekt för ett EU-intyg om funktionsnedsättning och förmåner i samband med intyget. Läs mer om resultatet

Pilotprojektet har utarbetats tillsammans med en arbetsgrupp som består av 17 medlemsländer och organisationer från det civila samhället. Gruppen ingår i högnivågruppen för handikappfrågor.

EU-intyget påverkar inte nationella kriterier eller regler. Det är fortfarande medlemsländerna som bestämmer vem som har rätt till intyget enligt den nationella definitionen av funktionsnedsättning och hur det ska utfärdas.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan