Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský sociální fond (ESF)

Investice do lidí

Tento fond představuje hlavní nástroj EU na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování. Pomáhá lidem najít si novou či lepší práci, slouží k integraci znevýhodněných osob do společnosti a zajišťuje rovnější příležitosti pro všechny.

Bez ohledu na to, jestli se jedná o lidi, kteří práci mají nebo jsou zrovna bez práce, mladé či starší osoby, fond investuje do Evropanů a jejich dovedností.

Každý rok pomáhá ESF okolo 15 milionům lidí najít si práci, nebo zvýšit svou kvalifikaci, aby na trhu práce lépe uspěli.

To je důležité:

  • z krátkodobého hlediska, aby se zmírnily dopady současné ekonomické krize, zejména pokud jde o růst nezaměstnanosti a chudoby
  • z dlouhodobého hlediska, jelikož fond je součástí strategie EU na přeměnu ekonomiky, aby se vytvořila nejen nová pracovní místa, ale i inkluzivnější společnost.

Finanční prostředky a cíle na období 2014–20

V tomto období poskytne ESF okolo 80 miliard eur (v současných cenách) na:

Další informace o cílech ESF v období 2014–20

Rozdělení činností

O strategii a rozpočtu ESF společně jednají a rozhodují členské státy EU, Evropský parlament a Evropská komise.

Sedmileté operační programy ESF navrhují členské státy a schvaluje je Evropská komise.

Finanční prostředky jsou poskytovány široké škále organizací ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru, které lidem poskytují praktickou pomoc při hledání nového zaměstnání nebo udržení si pracovního místa.

Více informací o ESF

Sdílet tuto stránku