Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Euroopan sosiaalirahasto (ESF)

Investointeja ihmisiin

EU haluaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta edistää työllisyyttä, torjua syrjäytymistä ja varmistaa kaikille kansalaisille tasapuoliset mahdollisuudet hyvään elämään.

ESR investoi ihmisiin – työelämässä mukana oleviin, työttömiin, nuoriin ja vanhoihin – ja heidän osaamiseensa.

Joka vuosi ESR auttaa noin 10 miljoonaa ihmistä työllistymään tai kohentamaan taitojaan ja työllistymismahdollisuuksiaan.

Pyrkimyksenä on

  • lyhyellä aikavälillä lieventää nykyisen talouskriisin seurauksia ja etenkin hillitä työttömyyden ja köyhyyden kasvua
  • pitkällä aikavälillä ja osana EU:n kasvustrategiaa luoda työpaikkoja ja muuttaa yhteiskuntaa osallistavampaan suuntaan.

Euroopan komissio on jo 60 vuoden ajan auttanut EU:n jäsenmaita parantamaan kansalaisten työmarkkinanäkymiä. Vuoden 2017 aikana EU-maissa järjestetään ESR:n juhlavuoden kunniaksi monenlaisia valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia.

Rahoitus ja tavoitteet 2014–2020

Vuosina 2014–2020 Euroopan sosiaalirahastosta osoitetaan noin 80 miljardia euroa (nykyhintoina) toimiin, joilla edistetään

Lisätietoa ESR:n tavoitteista 2014–2020

Työnjako

EU-maat, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio neuvottelevat ja päättävät yhdessä ESR:n strategiasta ja budjetista.

Jäsenmaat suunnittelevat ESR:n seitsenvuotiset toimintaohjelmat, jotka hyväksytetään komissiolla.

Rahoitusta myönnetään monenlaisille organisaatioille – julkisille elimille, yrityksille ja kansalaisyhteiskuntaa edustaville järjestöille – jotka käytännön toimin auttavat kansalaisia löytämään työtä tai jatkamaan työelämässä.

Lisätietoa ESR:sta

Jaa tämä sivu