Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Ieguldījumi cilvēkos

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir ES galvenais nodarbinātības un sociālās iekļautības veicināšanas instruments, kas palīdz iedzīvotājiem dabūt darbu (vai labāku darbu), sabiedrībā integrēt nelabvēlīgā situācijā esošus cilvēkus un gādāt, lai visiem sabiedrības locekļiem būtu līdzīgākas iespējas dzīvē.

Fonds investē Eiropas iedzīvotājos un viņu prasmēs — strādājošos un bezdarbniekos, jaunos un vecos.

Katru gadu ESF palīdz apmēram 10 miljoniem cilvēku dabūt darbu vai uzlabot prasmes, lai varētu atrast darbu nākotnē.

Tas ir svarīgi

  • gan īstermiņā, lai mazinātu pašreizējās ekonomikas krīzes sekas, jo īpaši — bezdarba un nabadzības palielināšanos,
  • gan ilgākā posmā kā Eiropas ekonomikas pārveides stratēģijas daļa. Mērķis ir ne vien radīt darbvietas, bet arī iekļaujošu sabiedrību.

Eiropas Komisija jau sešdesmit gadus ir sadarbojusies ar dalībvalstīm, lai iedzīvotājiem vairotu iespējas atrast darbu. 2017. gadā rīkosim daudzus pasākumus reģionos un valstīs, atzīmējot 60. gadadienu kopš ESF izveidošanas.

Finansējums un mērķi 2014.–2020. gadā

Šajā posmā ESF sniegs finansējumu aptuveni 80 miljardu eiro apmērā (pašreizējās cenās), lai:

Galvenie ESF mērķi 2014.–2020. gadā

Kurš ko dara?

ESF stratēģiju un budžetu apspriež un lēmumus par tiem pieņem ES dalībvalstis, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija.

Septiņu gadu darbības programmas sagatavo valdības un apstiprina Eiropas Komisija.

Finansējumu piešķir dažādām organizācijām – valsts iestādēm un pašvaldībām, privātiem uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas iedzīvotājiem sniedz praktisku palīdzību darba meklēšanā vai palīdz nepazaudēt pašreizējo darbu.

Sīkāk par ESF

Ieteikt šo lapu: