Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den Europæiske Socialfond (ESF)

Investering i mennesker

ESF er Europas primære værktøj til at fremme beskæftigelse og social integration – som hjælper folk med at komme i arbejde (eller finde et bedre job), integrerer handicappede i samfundet og sikrer mere fair muligheder i livet for alle.

Det gør det ved at investere i Europas befolkning og deres færdigheder – beskæftigede og arbejdsløse, unge og gamle.

Hvert år hjælper fonden omkring 10 millioner mennesker i arbejde eller med at forbedre deres kvalifikationer, så de kan blive beskæftiget i fremtiden.

Det er vigtigt:

  • kort sigt – for at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise, særligt den stigende arbejdsløshed og fattigdom
  • på længere sigt – som led i Europas strategi for at omstrukturere sin økonomi og skabe ikke bare arbejdspladser, men også et inkluderende samfund.

I over 60 år har Europa-Kommissionen arbejdet sammen med medlemslandene for at give mennesker bedre jobmuligheder. I løbet af 2017 fejres 60-årsjubilæet for Den Europæiske Socialfond gennem talrige arrangementer på regionalt og nationalt plan.

Støtte og mål i 2014-2020

I løbet af denne periode vil ESF give omkring 80 mia. euro (i løbende priser) i støtte til:

Mere om ESF's mål for 2014-2020

Hvem gør hvad?

ESF's strategi og budget forhandles og fastlægges i fællesskab af EU-landene, Europa-Parlamentet og Kommissionen.

De syvårige operationelle programmer udarbejdes af regeringerne og godkendes af Europa-Kommissionen.

Der gives tilskud til en lang række organisationer – offentlige organer, private virksomheder og civilsamfundet – som tilbyder folk praktisk hjælp med at finde et job eller beholde det, de har.

Mere om ESF

Del denne side