Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den Europæiske Socialfond (ESF)

Investering i mennesker

ESF er Europas primære værktøj til at fremme beskæftigelse og social integration – som hjælper folk med at komme i arbejde (eller finde et bedre job), integrerer handicappede i samfundet og sikrer mere fair muligheder i livet for alle.

Det gør den ved at investere i Europas befolkning og deres færdigheder – beskæftigede og arbejdsløse, unge og gamle.

Hvert år hjælper fonden omkring 10 millioner mennesker i arbejde eller med at forbedre deres kvalifikationer, så de kan blive beskæftiget i fremtiden.

Det er vigtigt:

  • på kort sigt – for at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise, særligt den stigende arbejdsløshed og fattigdom
  • på længere sigt – som led i Europas strategi for at omstrukturere sin økonomi og skabe ikke bare arbejdspladser, men også et inkluderende samfund.

Genopretning efter coronaviruskrisen

I maj 2020 fremlagde Kommissionen de ændringer, der er nødvendige for EU's programmer for social finansiering for at tackle de sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer i tiden efter krisen.

Det foreslås, at samhørighedsfondene tildeles 55 milliarder euro i nye bevillinger for 2020-2022 for at modvirke konsekvenserne af coronavirus på arbejdsmarkedet. Redskabet til dette er REACT-EU, hvor Den Europæiske Socialfond 2014-2020 spiller en central rolle med hensyn til at støtte beskæftigelse og social inklusion.

I forbindelse med de nye forslag til det fremtidige EU-budget for 2021-2027 fremsatte Kommissionen også forslag om ændringer af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+).

Finansiering og mål for 2014-2020

I løbet af denne periode vil ESF give omkring 80 milliarder euro (i løbende priser) i støtte til:

Mere om ESF's mål for 2014-2020

Hvem gør hvad?

ESF's strategi og budget forhandles og fastlægges i fællesskab af EU-landene, Europa-Parlamentet og Kommissionen.

De syvårige operationelle programmer udarbejdes af regeringerne og godkendes af Europa-Kommissionen.

Der gives tilskud til en lang række organisationer – offentlige organer, private virksomheder og civilsamfundet – som tilbyder folk praktisk hjælp med at finde et job eller beholde det, de har.

Mere om ESF

Tilsyn med og evaluering af ESF

Kommissionen og EU-landene deler ansvaret for at evaluere ESF's aktiviteter. De myndigheder, der administrerer fonden, foretager evalueringer på landeniveau, mens Kommissionen gør det på EU-niveau.

De følgende evalueringer er afsluttet:

Evalueringerne støtter sig til konsekvente og sammenlignelige data af høj kvalitet, der er indsamlet af EU-landenes myndigheder. Oplysningerne bruges også til at overvåge, om programmerne kører efter planen. Kommissionens retningslinjer om overvågning og evaluering støtter forvaltningsmyndighederne i udførelsen af deres opgaver.

Platformen for åbne data indeholder datavisualiseringer om finansiering og resultater under ESF 2014-2020, der fortæller, hvordan det går med investeringerne på EU-plan. Kommissionens årlige sammenfattende/strategiske rapporter indeholder oplysninger om resultater på EU-plan.

Kontrafaktiske konsekvensanalyser indgår i et bredere EU-tilsagn om at fokusere på resultater og evidensbaseret politikudformning. EU-Kommissionen yder støtte til ESF's forvaltningsmyndigheder vedrørende kontrafaktiske konsekvensanalyser.

Del denne side