Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den Europæiske Socialfond (ESF)

Investeringer i mennesker

ESF er Europas primære værktøj til at fremme beskæftigelse og social integration – som hjælper folk med at komme i arbejde (eller finde et bedre job), integrerer handicappede i samfundet og sikrer mere fair muligheder i livet for alle.

Det gør den ved at investere i Europas befolkning og deres færdigheder – beskæftigede og arbejdsløse, unge og gamle.

Hvert år hjælper fonden omkring 10 millioner mennesker i arbejde eller med at forbedre deres kvalifikationer, så de kan blive beskæftiget i fremtiden.

Det er vigtigt:

  • kort sigt – for at afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise, særligt den stigende arbejdsløshed og fattigdom
  • længere sigt – som led i Europas strategi for at omstrukturere sin økonomi og skabe ikke bare arbejdspladser, men også et inkluderende samfund.

EU-Kommissionen har i 60 år arbejdet sammen med EU-landene om at give folk mulighed for at forbedre deres jobmuligheder. I løbet af 2017 blev ESF's tresårsdag fejret ved en lang række regionale og nationale arrangementer.

Støtte og mål i 2014-2020

I løbet af denne periode vil ESF give omkring 80 milliarder euro (i løbende priser) i støtte til:

Mere om ESF's mål for 2014-2020

Hvem gør hvad?

ESF's strategi og budget forhandles og fastlægges i fællesskab af EU-landene, Europa-Parlamentet og Kommissionen.

De syvårige operationelle programmer udarbejdes af regeringerne og godkendes af Europa-Kommissionen.

Der gives tilskud til en lang række organisationer – offentlige organer, private virksomheder og civilsamfundet – som tilbyder folk praktisk hjælp med at finde et job eller beholde det, de har.

Mere om ESF

Tilsyn med og evaluering af ESF

Kommissionen og EU-landene deler ansvaret for at evaluere ESF's aktiviteter. De myndigheder, der administrerer fonden, foretager evalueringer på landeniveau, mens Kommissionen gør det på EU-niveau.

Der kører i øjeblikket følgende evalueringer:

Evalueringerne støtter sig til konsekvente og sammenlignelige data af høj kvalitet, der er indsamlet af EU-landenes myndigheder. Dataene bruges også til at kontrollere, om programmerne forløber som planlagt. Kommissionens retningslinjer om overvågning og evaluering støtter forvaltningsmyndighederne i udførelsen af deres opgaver.

Platformen for åbne data indeholder datavisualiseringer om finansiering og resultater under ESF 2014-2020, der fortæller, hvordan det går med investeringerne på EU-plan. Kommissionens årlige sammenfattende/strategiske rapporter indeholder oplysninger om resultater på EU-plan.

Kontrafaktiske konsekvensanalyser indgår i et bredere EU-tilsagn om at fokusere på resultater og evidensbaseret politikudformning. EU-Kommissionen yder støtte til ESF's forvaltningsmyndigheder vedrørende antimikrobielle lægemidler.

Del denne side