Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Europeiska socialfonden (ESF)

Investera i människor

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att främja sysselsättning och social delaktighet – att hjälpa människor att få jobb (eller ett bättre jobb), se till att mindre gynnade personer kommer in i samhället och ge alla rättvisare förutsättningar.

Fonden gör detta genom att investera i människor och deras färdigheter – anställda och arbetslösa, unga och gamla.

Varje år hjälper fonden omkring 10 miljoner människor att få jobb eller skaffa sig de färdigheter de behöver för att få jobb i framtiden.

Det är viktigt för att

  • kortare sikt – mildra konsekvenserna av den ekonomiska krisen, särskilt den ökande arbetslösheten och fattigdomen
  • längre sikt – som en del av EU:s 2020-strategi skapa både fler jobb och ett samhälle som är till för alla.

I sextio år har EU-kommissionen arbetat tillsammans med medlemsländerna för att hjälpa människor att förbättra sina jobbchanser. Under hela 2017 firar vi Europeiska socialfondens 60-årsjubileum med olika regionala och nationella evenemang.

Budget och mål för 2014–2020

Under 2014–2020 kommer socialfonden att betala ut omkring 80 miljarder euro (i löpande priser) för att

Läs mer om socialfondens mål för 2014–2020

Vem gör vad?

Socialfondens strategi och budget förhandlas fram och beslutas av EU-länderna, Europaparlamentet och kommissionen.

Fondens sjuåriga operativa program planeras av länderna och godkänns av kommissionen.

Pengarna går till en lång rad organisationer – myndigheter, företag och organisationer i civilsamhället – som hjälper människor att behålla jobbet eller hitta ett nytt.

Läs mer om Europeiska socialfonden

Dela den här sidan