Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF)

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό

Το ΕΚΤ είναι το κυριότερο εργαλείο της Ευρώπης για την προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Συμβάλλει στην εξεύρεση εργασίας (ή καλύτερης εργασίας), στην ένταξη μειονεκτούντων ατόμων στην κοινωνία και στη διασφάλιση δικαιότερων ευκαιριών διαβίωσης για όλους.

Για τον σκοπό αυτό επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης -εργαζομένους και ανέργους, νέους και ηλικιωμένους- και στις δεξιότητές του.

Κάθε χρόνο, το Ταμείο βοηθά περίπου 10 εκατομμύρια άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ώστε να βρουν δουλειά στο μέλλον.

Η συμβολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική:

  • βραχυπρόθεσμα - για τον μετριασμό των επιπτώσεων της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, ιδίως της αύξησης της ανεργίας και των επιπέδων της φτώχειας·
  • μακροπρόθεσμα - στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναμόρφωση της οικονομίας, με τη δημιουργία όχι μόνο θέσεων εργασίας, αλλά και μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Εδώ και εξήντα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να βελτιώνουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. Σε όλη τη διάρκεια του 2017 θα διοργανωθούν εκδηλώσεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τον εορτασμό της 60ής επετείου από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Χρηματοδότηση & στόχοι την περίοδο 2014-20

Την περίοδο αυτή, το ΕΚΤ θα χορηγήσει περίπου 80 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για χρηματοδοτήσεις με στόχο:

Περισσότερα για τους στόχους του ΕΚΤ την περίοδο 2014-20

Ποιος κάνει τι;

Η στρατηγική και ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ αποφασίζονται, κατόπιν διαπραγματεύσεων, από κοινού από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Τα επταετή επιχειρησιακά προγράμματα του Ταμείου σχεδιάζονται από τις κυβερνήσεις και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι χρηματοδοτήσεις διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων – δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικές εταιρείες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών – οι οποίοι παρέχουν στους ενδιαφερομένους πρακτική βοήθεια προκειμένου να βρουν δουλειά ή να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους.

Περισσότερα για το ΕΚΤ

Διαδώστε αυτή τη σελίδα