Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Fondul social european (ESF)

UE investește în oameni

FSE este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale: ajută oamenii să își găsească un loc de muncă (sau un loc de muncă mai bun), integrează în societate persoanele defavorizate și asigură tuturor șanse mai echitabile în viață.

Realizează toate acestea investind în cetățenii Europei și în competențele lor – angajați sau șomeri, tineri sau vârstnici.

În fiecare an, Fondul ajută aproximativ 10 milioane de oameni la locul lor de muncă sau la îmbunătățirea competențelor pentru a-și găsi de lucru în viitor.

Acesta este un aspect important:

  • pe termen scurt – pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, în special creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie
  • pe termen mai lung – ca parte a strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii.

De 60 de ani, Comisia Europeană susține statele membre în acțiunile menite să le ofere europenilor perspective profesionale mai bune. În 2017, marcăm aniversarea a 60 de ani de existență a Fondului social european prin numeroase evenimente organizate la nivel regional sau național.

Finanțare și obiective (2014-2020)

În această perioadă, FSE va acorda o finanțare de aproximativ €80 de miliarde EUR (în prețurile actuale) pentru:

Mai multe despre obiectivele FSE în perioada 2014-2020

Roluri

Strategia și bugetul FSE sunt negociate și stabilite în comun de guvernele statelor membre, Parlamentul European și Comisie.

Programele operaționale cu o durată de 7 ani sunt planificate de guverne și aprobate de Comisia Europeană.

Are acces la finanțare o gamă largă de organizații – organisme publice, companii private și societatea civilă – care ajută practic oamenii să își găsească de lucru sau să își păstreze locul de muncă.

Mai multe despre FSE

Distribuiți pagina