Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Európai Szociális Alap (ESF)

Befektetés az emberekbe

Az Európai Szociális Alap (ESZA) a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdítását szolgáló legfőbb európai eszköz: támogatja a munkaerőpiaci elhelyezkedést (illetve a munkahelyváltást), a hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedését, valamint az életlehetőségek általános javítását.

Az ESZA ehhez forrásait az emberekre, készségeik fejlesztésére fordítja – egyaránt segítve a foglalkoztatottakat és a munkanélkülieket, a fiatalokat és az öregeket.

Az alap támogatásának köszönhetően évente mintegy 10 millió ember talál állást, vagy gazdagodik olyan készségekkel, amelyekkel javítani tudja elhelyezkedési esélyeit.

Az ESZA tevékenysége rendkívül fontos:

  • rövid távon enyhíti a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait, különösen ami a munkanélküliség növekedését és az elszegényedést illeti,
  • hosszú távon pedig szerepet játszik az európai gazdaság megújítását célzó Európa 2020 stratégia megvalósításában: nemcsak a munkahelyteremtést, hanem a befogadó társadalom létrejöttét is előmozdítja.

Az Európai Bizottság immár hatvan éve dolgozik a tagállamokkal partnerségben annak érdekében, hogy az embereknek lehetőséget kínáljon elhelyezkedési esélyeik javítására. 2017 folyamán Unió-szerte számos regionális és országos esemény került megrendezésre az ESZA 60. évfordulójaalkalmából.

Finanszírozás és célkitűzések: 2014–2020

A 2014–2020-as időszakban az ESZA (folyó áron számítva) kb. 80 milliárd euró összegű finanszírozást biztosít az alábbi célokra:

További információk az ESZA 2014–2020-as időszakra vonatkozó célkitűzéseiről

Kinek mi a feladata?

Az EU-tagállamok kormányai az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal közösen vitatják meg az Európai Szociális Alap költségvetését és működési stratégiáját, és az ezekkel kapcsolatos döntéseket is közösen hozzák meg.

A hét évre szóló operatív programokat a tagállami kormányok tervezik meg és az Európai Bizottság hagyja jóvá.

Az alap forrásaiból a szervezetek széles köre részesül támogatásban: olyan állami szervek, magáncégek és civilszervezetek, melyek gyakorlati segítséget nyújtanak az álláskereséshez, az elhelyezkedéshez és a munkahely megtartásához.

További információk az Európai Szociális Alapról

Az ESZA figyelemmel kísérése és értékelése

A Bizottság és a tagállamok közös felelőssége az ESZA tevékenységeinek értékelése. A tagállami szintű értékeléseket az egyes országok irányító hatóságai végzik, míg a Bizottság uniós szinten értékeli az alap működését.

Az alábbi értékelési eljárások vannak folyamatban:

Az értékelések a tagállami hatóságok által gyűjtött következetes, összehasonlítható és jó minőségű adatokon alapulnak. Az adatok annak figyelemmel kísérésére szolgálnak, hogy a programok a terveknek megfelelően haladnak-e. A Bizottság monitoringra és értékelésre vonatkozó iránymutatása segíti az irányító hatóságokat feladataik ellátásában.

nyílt hozzáférésű adatok platformja adatvizualizációval szolgál az ESZA-források 2014–2020 közötti felhasználását és annak eredményét illetően, és tájékoztatást nyújt az uniós szintű beruházások állásáról. A Bizottság éves összefoglalója/stratégiai jelentései információkkal szolgálnak az uniós szintű eredményekről.

A tagállamok elvégzik az ESZA által finanszírozott műveletek tényellentétes hatásértékeléseit. Ezek az értékelések egy általános uniós kötelezettségvállalás részét képezik, miszerint fokozott hangsúlyt kell fektetni az eredményekre és a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalra.

  • Gyakorlati útmutató és oktatófilmek segítik az irányító hatóságokat abban, hogy megfelelően végezzék, illetve végeztessék el ezeket a határértékeléseket.
  • Az ESZA irányító hatóságai a minőségbiztosítási támogatás révén testre szabott tanácsadást kaphatnak a tényellentétes hatásértékelésekhez.
  • Az irányító hatóságok és a tényellentétes hatásértékelés szakértői rendszeres szakmai találkozókon megosztják egymással tapasztalataikat és ismereteiket.

Oldal megosztása