Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Európai Szociális Alap (ESF)

Beruházás a humán és a szociális fejlesztésbe

Az Európai Szociális Alap (ESZA) a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás előmozdítását szolgáló legfőbb európai eszköz: támogatja a munkaerő-piaci elhelyezkedést (illetve a munkahelyváltást), a hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedését, valamint az életlehetőségek általános javítását.

Az ESZA ehhez forrásait az emberekre, készségeik fejlesztésére fordítja – egyaránt segítve a foglalkoztatottakat és a munkanélkülieket, a fiatalokat és az öregeket.

Az alap támogatásának köszönhetően évente mintegy 15 millió ember talál állást, vagy gazdagodik olyan készségekkel, amelyekkel javítani tudja elhelyezkedési esélyeit.

Az ESZA tevékenysége rendkívül fontos:

  • rövid távon enyhíti a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait, különösen ami a munkanélküliség növekedését és az elszegényedést illeti,
  • hosszú távon pedig szerepet játszik az európai gazdaság megújítását célzó Európa 2020 stratégia megvalósításában: nemcsak a munkahelyteremtést, hanem a befogadó társadalom létrejöttét is előmozdítja.

Az Európai Bizottság immár 60 éve dolgozik a tagállamokkal partnerségben annak érdekében, hogy az embereknek lehetőséget kínáljon elhelyezkedési esélyeik javítására. 2017 folyamán Unió-szerte számos regionális és országos esemény kerül megrendezésre az ESZA 60. évfordulója alkalmából.

Finanszírozás és célkitűzések: 2014–20

A 2014–20-as időszakban az ESZA (folyó áron számítva) kb. 80 milliárd euró összegű finanszírozást biztosít majd az alábbi célokra:

További információk az ESZA 2014–20-as időszakra vonatkozó célkitűzéseiről

Kinek mi a feladata?

Az EU-tagállamok kormányai az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal közösen vitatják meg az Európai Szociális Alap költségvetését és működési stratégiáját, és az ezekkel kapcsolatos döntéseket is közösen hozzák meg.

A hét évre szóló operatív programokat a tagállami kormányok tervezik meg és az Európai Bizottság hagyja jóvá.

Az alap forrásaiból szervezetek széles köre részesül támogatásban: olyan állami szervek, magáncégek és civilszervezetek, melyek gyakorlati segítséget nyújtanak az álláskereséshez, az elhelyezkedéshez és a munkahely megtartásához.

További információk az Európai Szociális Alapról

Oldal megosztása