Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Fond Soċjali Ewropew (ESF)

Investiment fin-nies

Il-FSE huwa l-istrument ewlieni għall-promozzjoni tal-impjieg u l-inklużjoni soċjali tal-Ewropa – jgħin lin-nies isibu x-xogħol (jew xogħol aħjar milli għandhom), jintegra n-nies żvantaġġjati fis-soċjetà u jiżgura opportunitajiet tal-ħajja aktar ġusti għal kulħadd.

Dan jagħmlu billi jinvesti fin-nies tal-Ewropa u fil-ħiliet tagħhom – l-impjegati u l-qiegħda, ix-xjuħ u ż-żgħażagħ.

Kull sena, il-Fond jgħin madwar 15-il miljun ruħ isibu x-xogħol, jew itejbu l-ħiliet tagħhom biex isibu x-xogħol fil-futur.

Dan huwa importanti:

Il-Kummissjoni  ilha, għal dawn l-aħħar sittin sena, taħdem bi sħubija mal-Istati Membri biex tagħti lin-nies l-opportunità li jtejbu l-prospetti ta' impjieg tagħhom. Matul l-2017, qed jiġi kkommemorat is-60 anniversarju tal-FSE f'bosta avvenimenti reġjonali u nazzjonali.

Finanzjament u għanijiet fl-2014-20

F'dan il-perjodu, l-FSE se jipprovdi madwar €80 biljun (fi prezzijiet attwali) f'finanzjament għal:

Aktar dwar l-għanijiet tal-FSE għall-2014-20

Min jagħmel xiex?

L-istrateġija u l-baġit tal-FSE jiġu nnegozjati u deċiżi b'mod konġunt bejn il-gvernijiet tal-UE, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni.

Il-programmi ta' ħidma tiegħu li jdumu 7 snin jiġu ppjanati mill-gvernijiet u approvati mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-finanzjament jingħata lil firxa kbira ta' organizzazzjonijiet – entitajiet pubbliċi, kumpaniji privati u soċjetà ċivili - li jagħtu lin-nies għajnuna prattika biex isibu impjieg u jżommuh.

Aktar dwar il-FSE

Ixxerja din il-paġna