Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Europos socialinis fondas (ESF)

Investicijos į žmones

Europos socialinis fondas (ESF) yra pagrindinė užimtumo ir socialinės įtraukties skatinimo priemonė Europoje. Jis padeda neturintiems darbo žmonėms jį rasti, o turintiems – rasti geresnį, integruoja nepalankioje padėtyje esančius žmones į visuomenę ir visiems užtikrina teisingesnes galimybes gyvenime.

Tai jis daro investuodamas į Europos gyventojus ir jų gebėjimus – turinčius darbą, bedarbius, jaunus ir senus.

Kasmet Fondas padeda apie 10 mln. žmonių rasti darbą arba patobulinti gebėjimus, kad jie galėtų rasti darbą ateityje.

Tai svarbu:

  • trumpuoju laikotarpiu – dabartinės ekonomikos krizės padariniams sušvelninti, ypač tokiems kaip didėjantis nedarbo ir skurdo lygis;
  • ilgesniu laikotarpiu – kaip Europos ekonomikos pertvarkymo strategijos dalis, kuriamos ne tik darbo vietos, bet ir įtrauki visuomenė.

Jau šešiasdešimt metų Europos Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis siekdama padėti žmonėms gerinti savo profesines perspektyvas. Šešiasdešimtosioms ESF metinėms paminėti 2017 m. organizuojama daug regioninių ir nacionalinių renginių.

Finansavimas ir tikslai 2014–2020 m.

Šiuo laikotarpiu iš ESF bus teikiama apie 80 mlrd. eurų (dabartinėmis kainomis):

Daugiau ESF tikslų 2014–2020 m.

Kas už ką atsakingas?

Dėl ESF strategijos ir biudžeto bendrai derasi ir sprendžia ES šalių vyriausybės, Europos Parlamentas ir Komisija.

Jo 7 metų veiklos programas rengia vyriausybės ir tvirtina Europos Komisija.

Finansavimas skiriamas įvairiausioms organizacijoms –viešosioms įstaigoms, privačioms bendrovėms ir pilietinei visuomenei, – kurios teikia praktinę pagalbą žmonėms ieškant darbo ar siekiant jo neprarasti.

Daugiau apie ESF

Bendrinti šį puslapį