Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Investeren in mensen

Het ESF is voor de EU het belangrijkste instrument voor werkgelegenheid en sociale inclusie: mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven.

De EU doet dat door te investeren in de mensen en hun vaardigheden: jongeren en ouderen, werklozen en werkenden.

Ieder jaar helpt het ESF zo'n 10 miljoen mensen aan een baan of opleiding.

En dat is belangrijk:

  • op de korte termijn beperkt het de gevolgen van de economische crisis, vooral de toenemende werkloosheid en armoede
  • op de langere termijn helpt het de Europese strategie om de economie te hervormen, door niet alleen voor banen maar ook voor een inclusieve samenleving te zorgen

Al zestig jaar lang probeert de Commissie samen met de overheden van de EU-landen mensen de gelegenheid te geven te werken aan hun kansen op een (betere) baan. De 60e verjaardag van het ESF wordt in 2017 gevierd met tal van regionale en nationale evenementen.

Geld en doelstellingen voor 2014-2020

De komende jaren stopt het ESF zo'n 80 miljard euro (prijzen van 2014) in:

Meer over de ESF-doelstellingen voor 2014-2020

Wie doet wat?

Over de strategie en het budget van het ESF wordt onderhandeld en gezamenlijk beslist door de regeringen van de EU-landen, het Europees Parlement en de Commissie.

De zevenjarige operationele programma's van het ESF worden ontwikkeld door de regeringen van de EU-landen en de Europese Commissie.

De financiering gaat naar een reeks uiteenlopende openbare, particuliere en maatschappelijke organisaties die mensen praktische hulp geven om een baan te vinden of te houden.

Meer over het ESF

Delen