Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Která pravidla se vztahují na vás?

Když se pohybujete v rámci EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska, vždy podléháte právním předpisům pouze jednoho státu. Zemi, jejíž právní předpisy se na vás vztahují, určí podle pravidel EU orgán sociálního zabezpečení.
Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Pracujete v jedné zemi?

Základním pravidlem je, že podléháte právním předpisům země, v níž jste zaměstnáni nebo v níž pracujete jako osoba samostatně výdělečně činná. Přitom nezáleží na tom, kde žijete nebo v které zemi má váš zaměstnavatel sídlo.

Pracujete v jedné zemi, ale žijete v jiné? 

Pracujete v jiné zemi EU, než kde žijete, a navracíte se do země svého bydliště denně či nejméně jednou týdně? V tom případě jste tzv. přeshraničními pracovníky a za výplatu dávek sociálního zabezpečení zodpovídá země, v níž pracujete. Zvláštní pravidla se vztahují na zdravotní péči a nezaměstnanost. Podrobnější informace najdete v odpovědích na časté dotazy.

Jste vyslanými pracovníky? 

Vyšle-li vás váš zaměstnanec do zahraničí (či se tak jako osoba samostatně výdělečně činná sami rozhodnete), a to na dobu kratší než 24 měsíců, zůstanete i nadále pojištěni v zemi vašeho původu. Pro vyslané pracovníky platí zvláštní podmínky. Podrobnější informace najdete v odpovědích na časté dotazy.

Pracujete ve více než jedné zemi? 

  • Jestliže vykonáváte podstatnou část své pracovní činnost (nejméně 25 %) v zemi svého bydliště, vztahují se na vás její právní předpisy.
  • Jestliže podstatnou část své pracovní činnosti nevykonáváte v zemi svého bydliště, vztahují se na vás právní předpisy země, v níž má váš zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání.
  • Pracujete-li pro několik zaměstnavatelů, jejichž sídlo se nachází v různých zemích, vztahují se na vás právní předpisy země vašeho bydliště, a to i kdybyste v ní nevykonávali podstatnou část své pracovní činnosti.
  • Jste-li samostatně výdělečně činní a podstatnou část své pracovní činnosti nevykonáváte v zemi svého bydliště, vztahují se na vás právní předpisy země, kde máte tzv. střed zájmu.
  • Pracujete-li jako osoba samostatně výdělečně činná v jiné zemi, než kde jste zaměstnáni, jste pojištěni v té zemi, kde jste zaměstnáni.
    Kontaktní orgán najdete v našem adresáři

Nepracujete? 

Právní předpisy EU se na vás vztahují, i když nepracujete. Podrobnější informace najdete v odpovědích na časté dotazy.

Další informace 

Více informací najdete v odpovědích na časté dotazy

Potřebujete poradit? 

Nenašli jste informaci, kterou hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením určitého problému?

Zjistěte si více o vašich právech na sociální zabezpečení a zdravotní péči v jiných zemích EU na stránkách Vaše Evropa
Kontaktujte službu Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11
Narazíte-li v zahraničí na problém s vnitrostátním správním orgánem, obracejte se na síť SOLVIT.
O právní radu můžete požádat na stránkách Vaše Evropa – Poradenství

Sdílet tuto stránku