Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Vilka regler gäller för dig?

När du flyttar till ett annat EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz fortsätter du givetvis att vara socialförsäkrad, men du kan bara omfattas av ett lands lagstiftning i taget. Vänd dig till en socialförsäkringsinstitution för att få veta vad som gäller. 
Hitta en institution i vår kontaktlista

Du arbetar i ett och samma land

Grundregeln är att du är försäkrad i det land där du arbetar, vare sig du är anställd eller egenföretagare. Det spelar ingen roll var du är bosatt eller var din arbetsgivare är etablerad. 

Du arbetar i ett land och är bosatt i ett annat

Om du arbetar i ett medlemsland men är bosatt i ett annat och återvänder till bosättningslandet dagligen eller åtminstone en gång i veckan, så är du en så kallad gränsarbetare. Du är försäkrad i det land där du arbetar. För hälso- och sjukvård och arbetslöshetsersättning gäller särskilda regler. Läs mer under vanliga frågor.

Du är utsänd till ett annat land

Om du är utsänd av din arbetsgivare till ett annat land för att arbeta där i högst 24 månader, fortsätter du att vara försäkrad i ditt ursprungsland. Reglerna gäller även för egenföretagare, som alltså kan sända ut sig själva. För dig som är utsänd gäller särskilda regler. Läs mer under vanliga frågor.

Du arbetar i flera länder

  • Om du utövar en betydande del av din verksamhet, minst 25 procent, i ditt bosättningsland, är du försäkrad i det landet.
  • Om du inte utövar en betydande del av din verksamhet i ditt bosättningsland, är du försäkrad i det land där din arbetsgivare är etablerad eller har sitt säte.
  • Om du har flera arbetsgivare med säte i olika länder, är du försäkrad i ditt bosättningsland, även om du inte utöver en betydande del av din verksamhet där.
  • Om du är egenföretagare och inte utövar en betydande del av din verksamhet i ditt bosättningsland, är du försäkrad i det land där din verksamhet har sitt intressecentrum.
  • Om du arbetar både som anställd och egenföretagare i olika länder, är du försäkrad i det land där du är anställd.
    Hitta en institution i vår kontaktlista

Du arbetar inte

Även om du inte arbetar omfattas du av EU:s regler. Läs mer under vanliga frågor.

Storbritannien

EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen tillämpas inte längre på eller i Storbritannien från den 1 januari 2021. Rättigheterna för de personer som omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien fortsätter dock att skyddas.

Läs mer

Mer information hittar du under vanliga frågor

Behöver du mer hjälp? 

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Läs mer om din socialförsäkring och din rätt till vård i andra EU-länder (Ditt Europa)
Ställ din fråga till Europa direkt 00800 6 7 8 9 10 11
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (Solvit)
Få juridisk rådgivning från Ditt Europa – Rådgivning

Dela den här sidan