Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Cad iad na rialacha a bhaineann leatsa?

Agus tú ag aistriú laistigh den AE, den Íoslainn, de Lichtinstéin, den Iorua nó den Eilvéis beidh tú i gcónaí faoi réir reachtaíochta i dtír amháin. Déanfaidh na hinstitiúidí slándála sóisialta measúnacht ar reachtaíocht tíre faoina bhfuil tú clúdaithe de réir rialacha an AE.
Úsáid ár n-eolaire le hinstitiúid teagmhála a aimsiú

Oibríonn tú i dtír amháin

Mar riail bunúsach, tá tú faoi réir reachtaíocht na tíre ina bhfuil tú ag obair mar dhuine atá fostaithe nó féinfhostaithe. Is cuma cén áit ina bhfuil tú i do chónaí nó cén áit ina bhfuil d'fhostóir lonnaithe.

Oibríonn tú i dtír amháin ach tá tú i do chónaí i dtír eile

Más é go bhfuil tú ag obair i dtír dhifriúil an AE ón gceann ina bhfuil tú i do chónaí agus go bhfilleann tú ar do thír chónaithe gach lá, nó uair sa tseachtain ar a laghad, is oibrí trasteorainn thú. Is í an tír ina bhfuil tú ag obair atá freagrach as do shochair slándála sóisialta. Baineann rialacha speisialta le cúram sláinte agus le dífhostaíocht. Faigh amach tuilleadh faoinár gcuid ceisteanna coitianta.

Seoltar chuig tír eile thú

Má sheolann d'fhostóir (nó tusa, i gcás féinfhostaithe) thú dul ar obair i dtír eile d'uastréimhse 24 mhí, fanfaidh tú faoi árachas i dtír do dhúchais. Seo é an cás ar a dtugtar "oibrithe postaithe" lena mbaineann coinníollacha speisialta. Faigh amach tuilleadh faoinár gcuid ceisteanna coitianta.

Oibríonn tú i níos mó ná tír amháin

  • Má tharlaíonn go leanann tú le cuid tábhachtach de do ghníomhaíocht, 25% ar a laghad, i do thír chónaithe, beidh tú clúdaithe faoi reachtaíocht na tíre sin.
  • Má tharlaíonn nach leanann tú le cuid tábhachtach de do ghníomhaíocht i do thír chónaithe, beidh tú clúdaithe faoi reachtaíocht na tíre ina bhfuil an oifig chláraithe nó áit ghnó d'fhostóra lonnaithe.
  • Má tharlaíonn go bhfuil tú ag obair le líon fostóirí, agus go bhfuil a gcuid oifigí cláraithe i dtíortha difriúla, beidh tú clúdaithe faoi reachtaíocht i do thír chónaithe; fiú nach bhfuil cuid mhór de do ghníomhaíocht á leanúint ansin.
  • Má tharlaíonn go bhfuil tú féinfhostaithe agus nach leanann le cuid tábhachtach de do ghníomhaíocht i do thír chónaithe, beidh tú clúdaithe faoi reachtaíocht na tíre ina bhfuil lárchroí do ghníomhaíochtaí lonnaithe.
  • Má dhéanann tú gníomhaíocht mar dhuine fostaithe nó féinfhostaithe i dtíortha éagsúla, beidh tú faoi árachas sa tír ina bhfuil tú fostaithe.
    Úsáid ár n-eolaire le hinstitiúid teagmhála a aimsiú

Ní oibríonn tú

Mura mbíonn tú ag obair, baineann rialacha an AE leat go fóill. Faigh amach tuilleadh faoinár gcuid ceisteanna coitianta.

An Ríocht Aontaithe

Níl rialacha an Aontais Eorpaigh maidir le comhordú na slándála sóisialta infheidhme a thuilleadh maidir leis an Ríocht Aontaithe agus sa Ríocht Aontaithe ón 1 Eanáir 2021. Mar sin féin, beidh cosaint fós ag cearta na ndaoine a chumhdaítear leis an gComhaontú um Tharraingt Siar a comhaontaíodh idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe.

Tuilleadh faisnéise

Féach ár gcuid ceisteanna coitianta le tuilleadh faisnéise a fháil.

An leathanach seo a chomhroinnt: