Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ποιοι κανόνες ισχύουν για σας;

Όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, θα υπάγεστε πάντα στη νομοθεσία μίας μόνο χώρας. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα καθορίσουν σε ποιας χώρας τη νομοθεσία θα υπάγεστε βάσει των κανόνων της ΕΕ. 
Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Εργάζεστε σε μία μόνο χώρα

Κατά κανόνα, υπάγεστε στη νομοθεσία της χώρας στην οποία εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος. Δεν έχει σημασία πού κατοικείτε ή πού έχει την έδρα του ο εργοδότης σας. 

Εργάζεστε σε μια χώρα αλλά κατοικείτε σε άλλη

Εάν εργάζεστε σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από αυτή στην οποία κατοικείτε, και επιστρέφετε στη χώρα κατοικίας σας καθημερινά, ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, είστε διασυνοριακός εργαζόμενος (ο λεγόμενος «μεθοριακός εργαζόμενος»). Η χώρα στην οποία εργάζεστε είναι υπεύθυνη για τις παροχές κοινωνικής σας ασφάλισης. Ειδικοί κανόνες ισχύουν όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την ανεργία. Μάθετε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις.

Απόσπαση σε άλλη χώρα

Εάν ο εργοδότης σας αποφασίσει (ή εσείς από μόνοι σας, εφόσον είστε αυτοαπασχολούμενοι) να σας στείλει να εργαστείτε σε άλλη χώρα για μέγιστη περίοδο 24 μηνών, θα παραμείνετε ασφαλισμένοι στη χώρα καταγωγής σας. Πρόκειται για την περίπτωση των λεγόμενων «αποσπασμένων εργαζομένων» για τους οποίους ισχύουν ειδικοί όροι. Μάθετε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις.

Εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες

Δεν εργάζεστε

Ακόμα και αν δεν εργάζεστε, οι κανόνες της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στην περίπτωσή σας. Μάθετε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, τα δικαιώματα των προσώπων που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, η οποία συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξακολουθούν να προστατεύονται.

Για τα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, ο συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου ρυθμίζεται από το σχετικό πρωτόκολλο της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας. Το πρωτόκολλο, παρόλο που είναι παρόμοιο με τους κανόνες της ΕΕ και διαθέτει ολοκληρωμένο πεδίο εφαρμογής, δεν προβλέπει το ίδιο επίπεδο προστασίας με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις συχνές ερωτήσεις.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα