Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ποιοι κανόνες ισχύουν για σας;

Όταν μετακινείστε εντός της ΕΕ, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, θα υπάγεστε πάντα στη νομοθεσία μίας μόνο χώρας. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα καθορίσουν σε ποιας χώρας τη νομοθεσία θα υπάγεστε βάσει των κανόνων της ΕΕ. 
Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Εργάζεστε σε μία μόνο χώρα

Κατά κανόνα, υπάγεστε στη νομοθεσία της χώρας στην οποία εργάζεστε ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος. Δεν έχει σημασία πού κατοικείτε ή πού έχει την έδρα του ο εργοδότης σας.

Εργάζεστε σε μια χώρα αλλά κατοικείτε σε άλλη

Εάν εργάζεστε σε διαφορετική χώρα της ΕΕ από αυτή στην οποία κατοικείτε και επιστρέφετε στη χώρα κατοικίας σας καθημερινά, ή τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, είστε διασυνοριακός εργαζόμενος (ή "μεθοριακός εργαζόμενος"). Η χώρα στην οποία εργάζεστε είναι υπεύθυνη για τις παροχές κοινωνικής σας ασφάλισης. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για την υγειονομική περίθαλψη και την ανεργία. Μάθετε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις.

Απόσπαση σε άλλη χώρα

Εάν ο εργοδότης σας αποφασίσει (ή εσείς από μόνοι σας, εφόσον είστε αυτοαπασχολούμενοι) να σας στείλει να εργαστείτε σε άλλη χώρα για μέγιστη περίοδο 24 μηνών, θα παραμείνετε ασφαλισμένοι στη χώρα καταγωγής σας. Αυτή είναι η περίπτωση των αποκαλούμενων "αποσπασμένων εργαζομένων", για τους οποίους ισχύουν ειδικοί όροι. Μάθετε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις.

Εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες

  • Εάν ασκείτε ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς σας, τουλάχιστον 25%, στη χώρα κατοικίας σας, υπάγεστε στη νομοθεσία της χώρας αυτής.
  • Εάν δεν ασκείτε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς σας στη χώρα κατοικίας σας, υπάγεστε στη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα ή ο τόπος δραστηριοτήτων του εργοδότη σας.
  • Εάν εργάζεστε για περισσότερους εργοδότες που έχουν την καταστατική έδρα τους σε διάφορες χώρες, υπάγεστε στη νομοθεσία της χώρας κατοικίας σας, ακόμα και αν δεν ασκείτε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς σας εκεί.
  • Εάν είστε αυτοαπασχολούμενοι και δεν ασκείτε σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς σας στη χώρα κατοικίας σας, υπάγεστε στη νομοθεσία της χώρας στην οποία βρίσκεται το κέντρο των συμφερόντων των δραστηριοτήτων σας.
  • Εάν ασκείτε μισθωτή και μη μισθωτή δραστηριότητα σε διάφορες χώρες, θα είστε ασφαλισμένοι στη χώρα στην οποία ασκείτε μισθωτή δραστηριότητα.
    Χρησιμοποιήστε τον κατάλογό μας για να βρείτε τον αρμόδιο φορέα

Δεν εργάζεστε

Ακόμα και αν δεν εργάζεστε, οι κανόνες της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν στην περίπτωσή σας. Μάθετε περισσότερα στις συχνές ερωτήσεις.

Ηνωμένο Βασίλειο

Οι κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1 Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, τα δικαιώματα των προσώπων που καλύπτονται από τη συμφωνία αποχώρησης, η οποία συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξακολουθούν να προστατεύονται.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε ακόμη βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ (Η Ευρώπη σου)
Επικοινωνία με τον Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Επίλυση προβλημάτων με εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Νομικές συμβουλές από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές»

Διαδώστε αυτή τη σελίδα