Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Koja se pravila primjenjuju na mene?

Prilikom kretanja unutar EU-a, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske, uvijek ćete biti podložni zakonodavstvu isključivo jedne države. Ustanove socijalne sigurnosti će procijeniti čijem zakonodavstvu ste podložni u skladu s pravilima EU-a.
Upotrijebite naš direktorij kako biste pronašli instituciju kojoj ćete se obratiti

Radite u jednoj od država

Prema osnovnom pravilu podliježete zakonodavstvu države u kojoj radite kao zaposlenik ili samozaposlena osoba. Nije važno gdje živite niti gdje se nalazi Vaš poslodavac.

Radite u jednoj državi, ali živite u drugoj

Ako ne živite u državi EU-a u kojoj radite, ali se vraćate u Vašu državu prebivališta svaki dan, ili makar jednom tjedno, Vi ste prekogranični ili tzv. „pogranični radnik”. Država u kojoj radite odgovorna je za Vaše socijalne naknade. Posebna pravila vrijede za zdravstvenu zaštitu i nezaposlenost. Doznajte više pod često postavljana pitanja.

Upućeni ste na rad u drugu državu

Ako Vas je poslodavac uputio na rad u drugu državu (ili ste to učinili sami ako ste samozaposleni) na razdoblje od najduže 24 mjeseca, ostat ćete osigurani u Vašoj zemlji porijekla. Ovo je slučaj s tzv. „radnicima upućenima na rad u inozemstvo" na koje se primjenjuju posebne odredbe. Doznajte više pod često postavljana pitanja.

Radite u više država

Ne radite

Ako ne radite, pravila EU-a se ipak odnose i na Vas. Doznajte više pod često postavljana pitanja.

Ujedinjena Kraljevina

Pravila EU-a o koordinaciji sustavâ socijalne sigurnosti od 1. siječnja 2021. više se ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Međutim, prava osoba obuhvaćenih Sporazumom o povlačenju sklopljenim između EU-a i Ujedinjene Kraljevine i dalje su zaštićena.

Više informacija

Za više informacija pogledajte često postavljana pitanja.

Podijeli ovu stranicu