Заетост, социални въпроси и приобщаване

Кои правила важат за вас?

Когато отивате в друга страна от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, винаги попадате под действието на законодателството само на една страна. Институциите за социална сигурност преценяват законодателството на коя страна се отнася до вас съгласно правилата на ЕС.
Използвайте нашия указател на институциите

Работите в една страна

По принцип вие попадате под действието на законодателството на страната, в която работите като наето или самостоятелно заето лице. Няма значение къде живеете или къде е установен работодателят ви.

Работите в една страна, но живеете в друга

Ако работите в страна от ЕС, различна от тази, в която живеете, и се завръщате във вашата страна на пребиваване ежедневно или поне веднъж седмично, вие сте трансграничен работник (т.нар. „пограничен работник“). За вашите обезщетения за болест и безработица важат специални правила. За повече информация вижте нашите често задавани въпроси.

Командировани сте в друга страна

Ако сте изпратени от вашия работодател (или отивате по собствена инициатива, ако сте самостоятелно заето лице) да работите в друга страна за период от максимум 24 месеца, продължавате да се осигурявате в страната си на произход. Това е случаят на т.нар. „командировани работници“, за които важат специални условия. За повече информация вижте нашите често задавани въпроси.

Работите в повече от една страна

  • Ако осъществявате значителна част от своята дейност (най-малко 25%) във вашата страна на пребиваване, за вас важи законодателството на тази страна.
  • Ако не извършвате значителна част от своята дейност във вашата страна на пребиваване, за вас важи законодателството на страната, в която се намира седалището или мястото на дейност на вашия работодател.
  • Ако работите за няколко работодатели, чиито седалища са в различни страни, за вас важи законодателството във вашата страна на пребиваване дори ако не упражнявате значителна част от своята дейност там.
  • Ако сте самостоятелно заето лице и не осъществявате значителна част от своята дейност във вашата страна на пребиваване, за вас важи законодателството на страната, където е съсредоточена дейността ви.
  • Ако извършвате дейност като наето и самостоятелно заето лице в различни страни, се осигурявате в страната, където сте наети.
    Използвайте нашия указател на институциите

Не работите

Дори да не работите, правилата на ЕС се отнасят до вас. За повече информация вижте нашите често задавани въпроси.

Обединеното кралство

Правилата на ЕС относно координацията на системите за социална сигурност не се прилагат към и във Обединеното кралство от 1 януари 2021 г. Правата на лицата, обхванати от Споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и Обединеното кралство, продължават да бъдат защитени.

Допълнителна информация

За допълнителна информация вижте нашите често задавани въпроси

Споделете тази страница