Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Welke regels zijn van toepassing op u?

Wanneer u zich binnen de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland verplaatst, valt u steeds onder de wetgeving van één enkel land. De instanties voor sociale zekerheid zullen bepalen onder de wetgeving van welk land u volgens de regels van de EU valt.
Zoek een contactorgaan in onze lijst

U werkt in één land

De basisregel is dat u onder de wetgeving valt van het land waar u als werknemer of zelfstandige werkt. Het maakt niet uit waar u woont of waar uw werkgever gevestigd is.

U werkt in één land, maar woont in een ander land

Als u in een ander EU-land werkt dan het land waar u woont en dagelijks of minstens eenmaal per week naar het land van uw woonplaats terugkeert, dan bent u een grensarbeider. Het land waar u werkt, is in dat geval verantwoordelijk voor de socialezekerheidsprestaties. Er gelden speciale regels voor gezondheidszorg en werkloosheid. Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

U wordt naar een ander land gedetacheerd

Als u door uw werkgever (of door uzelf als u zelfstandige bent) naar een ander land wordt overgeplaatst voor een periode van maximaal 24 maanden, dan blijft u verzekerd in uw land van oorsprong. Dit is het geval voor zogenaamde 'gedetacheerde werknemers', voor wie specifieke voorwaarden gelden. Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

U werkt in meer dan één land

  • Als u een belangrijk deel van uw activiteiten, minstens 25%, in het land van uw woonplaats uitoefent, dan valt u onder de wetgeving van dat land.
  • Als u geen belangrijk deel van uw activiteiten in het land van uw woonplaats uitoefent, dan valt u onder de wetgeving van het land waar zich de statutaire zetel of vestiging van uw werkgever bevindt.
  • Als u voor meerdere werkgevers werkt, die in verschillende landen gevestigd zijn, dan valt u onder de wetgeving van het land van uw woonplaats, zelfs als u daar geen belangrijk deel van uw activiteiten uitoefent.
  • Als u zelfstandige bent en geen belangrijk deel van uw activiteiten in het land van uw woonplaats uitoefent, dan valt u onder de wetgeving van het land waar zich het belangencentrum van uw activiteiten bevindt.
  • Als u als werknemer en als zelfstandige in verschillende landen actief bent, dan bent u verzekerd in het land waar u tewerkgesteld bent.
    Zoek een contactorgaan in onze lijst

U werkt niet

Zelfs als u niet werkt, gelden de EU-regels voor u. Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie. 

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Meer over uw recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg in een ander EU-land (Uw Europa)
Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (SOLVIT)
Juridisch advies van Uw Europa – Advies.

Delen