Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Welke regels zijn van toepassing op u?

Wanneer u zich binnen de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland verplaatst, valt u steeds onder de wetgeving van één enkel land. De instanties voor sociale zekerheid zullen bepalen onder de wetgeving van welk land u volgens de regels van de EU valt.
Zoek een contactorgaan in onze lijst

U werkt in één land

De basisregel is dat u onder de wetgeving valt van het land waar u als werknemer of zelfstandige werkt. Het maakt niet uit waar u woont of waar uw werkgever gevestigd is.

U werkt in één land, maar woont in een ander land

Als u in een ander EU-land werkt dan het land waar u woont en dagelijks of minstens eenmaal per week naar het land van uw woonplaats terugkeert, dan bent u een grensarbeider. Het land waar u werkt, is in dat geval verantwoordelijk voor de socialezekerheidsprestaties. Er gelden speciale regels voor gezondheidszorg en werkloosheid. Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

U wordt naar een ander land gedetacheerd

Als u door uw werkgever (of door uzelf als u zelfstandige bent) naar een ander land wordt overgeplaatst voor een periode van maximaal 24 maanden, dan blijft u verzekerd in uw land van oorsprong. Dit is het geval voor zogenaamde 'gedetacheerde werknemers', voor wie specifieke voorwaarden gelden. Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

U werkt in meer dan één land

  • Als u een belangrijk deel van uw activiteiten, minstens 25%, in het land van uw woonplaats uitoefent, dan valt u onder de wetgeving van dat land.
  • Als u geen belangrijk deel van uw activiteiten in het land van uw woonplaats uitoefent, dan valt u onder de wetgeving van het land waar zich de statutaire zetel of vestiging van uw werkgever bevindt.
  • Als u voor meerdere werkgevers werkt, die in verschillende landen gevestigd zijn, dan valt u onder de wetgeving van het land van uw woonplaats, zelfs als u daar geen belangrijk deel van uw activiteiten uitoefent.
  • Als u zelfstandige bent en geen belangrijk deel van uw activiteiten in het land van uw woonplaats uitoefent, dan valt u onder de wetgeving van het land waar zich het belangencentrum van uw activiteiten bevindt.
  • Als u als werknemer en als zelfstandige in verschillende landen actief bent, dan bent u verzekerd in het land waar u tewerkgesteld bent.
    Zoek een contactorgaan in onze lijst

U werkt niet

Zelfs als u niet werkt, gelden de EU-regels voor u. Meer informatie vindt u onder onze veelgestelde vragen.

Verenigd Koninkrijk

De EU-regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid zijn vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. De rechten van personen die onder het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vallen, blijven echter beschermd.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie. 

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Meer over uw recht op sociale zekerheid en gezondheidszorg in een ander EU-land (Uw Europa)
Stel een vraag aan Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Hulp bij problemen met overheidsinstanties (SOLVIT)
Juridisch advies van Uw Europa – Advies.

Delen