Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Kādi noteikumi attiecas uz jums?

Kad dodaties uz kādu ES valsti, Īslandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju vai Šveici, uz jums vienmēr attieksies tikai vienas valsts tiesību akti. Sociālās nodrošināšanas iestādes novērtēs, saskaņā ar kuras valsts tiesību aktiem esat apdrošināts atbilstīgi ES noteikumiem.
Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Jūs strādājat vienā valstī

Kā likums, uz jums attiecas tās valsts tiesību akti, kur jūs patiesībā strādājat kā darba ņēmējs vai pašnodarbināta persona. Nav svarīgi, kur jūs dzīvojat vai kur atrodas jūsu darba devēja galvenais birojs.

Strādājat vienā valstī, bet dzīvojat citā

Ja strādājat citā ES valstī, nevis tajā, kur dzīvojat, un ikdienas vai vismaz reizi nedēļā atgriežaties savā dzīvesvietas valstī, jūs esat pārrobežu darba ņēmējs. Valsts, kurā strādājat, ir atbildīga par jūsu sociālās drošības pabalstiem. Īpaši noteikumi attiecas uz veselības aprūpi un bezdarbu. Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu vairāk.

Esat norīkots darbā uz citu valsti

Ja jūsu darba devējs (vai jūs pats, ja esat pašnodarbināta persona) norīkojis jūs darbā citā valstī ilgākais uz 24 mēnešiem, jūs paliekat apdrošināts savā mītnes valstī. Šādā situācijā ir tā sauktie “norīkotie darbinieki”, kam piemērojami īpaši nosacījumi. Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu vairāk.

Jūs strādājat vairākās valstīs

  • Ja būtisku sava darba daļu, vismaz 25%, jūs veicat savā dzīvesvietas valstī, uz jums attiecas šīs valsts tiesību akti.
  • Ja neveicat būtisku sava darba daļu jūsu dzīvesvietas valstī, uz jums attieksies tās valsts tiesību akti, kurā ir jūsu darba devēja reģistrētais birojs vai uzņēmējdarbības vieta.
  • Ja strādājat vairākiem darba devējiem, kuru reģistrētie biroji ir dažādās valstīs, uz jums attieksies jūsu dzīvesvietas valsts tiesību akti arī tad, ja tur neveicat būtisku sava darba daļu.
  • Ja esat pašnodarbināta persona un būtisku sava darba daļu neveicat savā dzīvesvietas valstī, uz jums attieksies tās valsts tiesību akti, kurā ir jūsu “interešu centrs” darba vajadzībām.
  • Ja esat darba ņēmējs un pašnodarbināta persona dažādās valstīs, jūs būsit apdrošināts valstī, kur esat nodarbināts.
    Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu attiecīgo kontaktiestādi

Jūs nestrādājat

Arī tad, ja nestrādājat, uz jums attiecas ES noteikumi. Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu vairāk.

Apvienotā Karaliste

No 2021. gada 1. janvāra ES noteikumi par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojami. Tomēr joprojām tiek aizsargātas to personu tiesības, uz kurām attiecas izstāšanās līgums, kas noslēgts starp ES un Apvienoto Karalisti.

Sīkāka informācija

Ieskatieties bieži uzdotajos jautājumos, lai uzzinātu vairāk. 

Jums vēl vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma?

Uzziniet par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi citā ES valstī (“Tava Eiropa”)
Uzdot jautājumu dienestam “Europe Direct” 00800 6 7 8 9 10 11
Atrisināt problēmas ar valsts iestādēm (SOLVIT)
Saņemt juridisku padomu portālā “Tava Eiropa”

Ieteikt šo lapu: