Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Mitkä säännöt koskevat sinua?

Kun henkilö liikkuu EU:ssa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, hän on aina vain yhden maan lainsäädännön alainen. Sosiaaliturvalaitokset määrittelevät, minkä maan lainsäädännön alainen henkilö EU:n sääntöjen mukaisesti on. 
Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Kun henkilö työskentelee yhdessä maassa

Perussääntönä on, että henkilö on sen maan lainsäädännön alainen, jossa hän työskentelee joko palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Asuinpaikalla tai työnantajan sijoittautumisella ei ole merkitystä. 

Kun henkilö työskentelee jossakin maassa ja asuu toisessa maassa

Jos henkilö työskentelee jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan ja palaa asuinvaltioonsa päivittäin tai vähintään kerran viikossa, häntä kutsutaan rajatyöntekijäksi.  Hänen sosiaaliturvastaan huolehtii se maa, jossa hän työskentelee. Terveydenhuollon ja työttömyyden yhteydessä sovelletaan erityissääntöjä. Katso lisätietoa osiosta Usein kysyttyä.

Kun henkilö on lähetetty työhön toiseen maahan

Jos työnantaja lähettää työntekijän (tai itsenäinen ammatinharjoittaja itse lähtee) toiseen maahan työhön enintään 24 kuukaudeksi, tämä pysyy alkuperämaan sosiaaliturvan piirissä. Kyseessä on tällöin lähetetty työntekijä, johon sovelletaan erityissääntöjä. Katso lisätietoa osiosta Usein kysyttyä.

Kun henkilö työskentelee useammassa kuin yhdessä maassa

Kun henkilö ei ole työssä

EU:n säännöt koskevat myös sellaista henkilöä, joka ei ole työssä. Katso lisätietoa osiosta Usein kysyttyä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.2021 alkaen. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden oikeudet on kuitenkin edelleen suojattu.

Kaikki henkilöt eivät kuitenkaan kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan. Tällaisissa tapauksissa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta säädetään kauppa- ja yhteistyösopimuksen asianomaisella pöytäkirjalla. Pöytäkirja vastaa EU:n sääntöjä ja sen soveltamisala on kattava, mutta se ei tarjoa samantasoista suojaa kuin EU:n lainsäädäntö.

Lisätietoja

Usein kysyttyä.

Jaa tämä sivu