Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Mitkä säännöt koskevat sinua?

Kun henkilö liikkuu EU:ssa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa tai Sveitsissä, hän on aina vain yhden maan lainsäädännön alainen. Sosiaaliturvalaitokset määrittelevät, minkä maan lainsäädännön alainen henkilö EU:n sääntöjen mukaisesti on. 
Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Kun henkilö työskentelee yhdessä maassa 

Perussääntönä on, että henkilö on sen maan lainsäädännön alainen, jossa hän työskentelee joko palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Asuinpaikalla tai työnantajan sijoittautumisella ei ole merkitystä. 

Kun henkilö työskentelee jossakin maassa ja asuu toisessa maassa 

Jos henkilö työskentelee jossakin muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin asuinvaltiossaan ja palaa asuinvaltioonsa päivittäin tai vähintään kerran viikossa, häntä kutsutaan "rajatyöntekijäksi". Hänen sosiaaliturvastaan huolehtii se maa, jossa hän työskentelee. Terveydenhuollon ja työttömyyden yhteydessä sovelletaan erityissääntöjä. Katso lisätietoa osiosta Usein kysyttyä.

Kun henkilö on lähetetty työhön toiseen maahan 

Jos työnantaja lähettää työntekijän (tai itsenäinen ammatinharjoittaja itse lähtee) toiseen maahan työhön enintään 24 kuukaudeksi, tämä pysyy alkuperämaan sosiaaliturvan piirissä. Kyseessä on tällöin "lähetetty työntekijä", johon sovelletaan erityisehtoja. Katso lisätietoa osiosta Usein kysyttyä.

Kun henkilö työskentelee useammassa kuin yhdessä maassa 

  • Jos henkilö tekee työstään huomattavan osan (vähintään 25 prosenttia) asuinvaltiossaan, hän on tämän maan lainsäädännön alainen. 
  • Jos huomattava osa hänen työstään ei tapahdu asuinvaltiossa, häntä koskee sen maan lainsäädäntö, jossa työnantajan yrityksen rekisteröity kotipaikka tai toimipaikka sijaitsee.
  • Jos henkilöllä on useita työnantajia, joiden yritykset on rekisteröity eri maihin, sovelletaan henkilön asuinvaltion lainsäädäntöä, vaikka hän ei tekisikään huomattavaa osaa työstä siellä.
  • Itsenäiseen ammatinharjoittajaan, jonka toiminnasta huomattava osa ei tapahdu hänen asuinvaltiossaan, sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa toiminnan keskuspaikka sijaitsee.
  • Jos henkilö tekee palkkatyötä ja harjoittaa ammattiaan itsenäisesti eri maissa, hän on vakuutettu siinä maassa, jossa hän tekee palkkatyötä.
    Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Kun henkilö ei ole työssä 

EU:n säännöt koskevat myös sellaista henkilöä, joka ei ole työssä. Katso lisätietoa osiosta Usein kysyttyä.

Yhdistynyt kuningaskunta

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.2021 alkaen. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden oikeudet on kuitenkin edelleen suojattu.

Lisätietoja 

Katso lisätietoja osiosta Usein kysyttyä

Jaa tämä sivu