Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Kateri predpisi veljajo zate?

Pri gibanju znotraj EU, Islandije, Norveške, Lihtenštajna in Švice za vas vedno veljajo predpisi ene same države. Zavodi za zavarovanje bodo presodili, kateri nacionalni predpisi veljajo za vas po pravilih EU. 
Poiščite pristojni zavod

Zaposleni ste v eni državi

Praviloma za vas veljajo predpisi države, v kateri ste zaposleni ali samozaposleni. Vseeno je, ali v tej državi tudi prebivamo oziroma ali ima naš delodajalec v njej svoj sedež. 

Zaposleni ste v eni državi, prebivate v drugi

Če ste zaposleni v eni državi EU, živite pa v drugi in se v državo prebivališča vsak dan ali vsaj enkrat tedensko tudi vračate, veljate za čezmejnega (obmejnega) delavca. Pravice iz zavarovanja vam zagotavlja država, v kateri delate. V zvezi z zdravstvenim varstvom in brezposelnostjo veljajo posebna pravila (več v odgovorih na pogosta vprašanja).

Napoteni ste na delo v drugo državo

Če vas delodajalec (velja tudi za samozaposlene) pošlje na delo v drugo državo za največ 24 mesecev, ste še naprej zavarovani v svoji matični državi. V tem primeru sodite v kategorijo napotenih delavcev, za katere veljajo posebna pravila (več v odgovorih na pogosta vprašanja).

Zaposleni ste v več kot eni državi

  • Če znaten del dejavnosti, tj. vsaj 25 %, opravljate v državi prebivališča, veljajo za vas predpisi te države.
  • Če v državi prebivališča ne opravljate znatnega dela dejavnosti, veljajo za vas predpisi države, v kateri ima sedež vaš delodajalec.
  • Če delate za več delodajalcev, ki imajo sedež v različnih državah, veljajo za vas predpisi države prebivališča, tudi če v njej ne opravljate znatnega dela svoje dejavnosti.
  • Če ste samozaposleni in v državi prebivališča ne opravljate znatnega dela svoje dejavnosti, za vas veljajo predpisi države, v kateri je središče vaše dejavnosti.
  • Če ste hkrati zaposleni in samozaposleni v različnih državah, ste zavarovani v državi, v kateri ste zaposleni.
    Poiščite pristojni zavod

Niste zaposleni

Pravila EU za vas veljajo, tudi če niste zaposleni (več v odgovorih na pogosta vprašanja).

Združeno kraljestvo

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti se od 1. januarja 2021 ne uporabljajo več za Združeno kraljestvo in v njem. Še naprej pa so zaščitene pravice oseb, ki jih zajema sporazum o izstopu, sklenjen med EU in Združenim kraljestvom.

Za osebe, ki jih sporazum o izstopu ne zajema, koordinacijo sistemov socialne varnosti med EU in Združenim kraljestvom ureja ustrezni protokol k Sporazumu o trgovini in sodelovanju. Čeprav je Protokol podoben pravilom EU in ima široko področje uporabe, ne zagotavlja enake ravni zaščite kot uredbe EU.

Več informacij

Dodatne informacije boste našli v odgovorih na pogosta vprašanja.

Povej naprej