Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Kateri predpisi veljajo zate?

Kadar potujemo oziroma bivamo v državah EU, na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici, za nas veljajo predpisi ene same države. Zavodi za zavarovanje bodo presodili, kateri nacionalni predpisi veljajo za nas po predpisih EU.
Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Zaposleni smo v eni državi

Osnovno pravilo je, da za nas veljajo predpisi države, v kateri smo zaposleni ali samozaposleni. Vseeno je, ali v tej državi tudi prebivamo oziroma ali ima naš delodajalec v njej sedež.

Zaposleni smo v eni državi, prebivamo v drugi

Če smo zaposleni v eni državi EU, živimo pa v drugi in se v državo prebivališča vsak dan ali vsaj enkrat tedensko tudi vračamo, veljamo za čezmejnega (obmejnega) delavca. Naše pravice iz zavarovanja nam zagotavlja država, v kateri delamo. Posebna pravila se uporabljajo za zdravstveno varstvo in brezposelnost (več v odgovorih na pogosta vprašanja).

Napoteni smo na delo v drugo državo

Če nas delodajalec (velja tudi za samozaposlene) pošlje na delo v drugo državo za največ 24 mesecev, smo še naprej zavarovani v svoji matični državi. Za takoimenovane napotene delavce veljajo posebni pogoji (več v odgovorih na pogosta vprašanja).

Zaposleni smo v več državah

Nismo zaposleni

Pravila EU za nas veljajo, tudi če nismo zaposleni (več v odgovorih na pogosta vprašanja).

Združeno kraljestvo

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti se od 1. januarja 2021 ne uporabljajo več za Združeno kraljestvo in v njem. Še naprej pa so zaščitene pravice oseb, ki jih zajema sporazum o izstopu, sklenjen med EU in Združenim kraljestvom.

Več informacij

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja.

Pomoč

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Pozanimajte se o sistemu socialne varnosti in zdravstvenega varstva v drugi državi članice EU (Tvoja Evropa)
Europe Direct – vaša vprašanja 00800 6 7 8 9 10 11
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Tvoja Evropa – pravni nasveti

Povej naprej