Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kokios taisyklės taikomos jums?

Visais atvejais, kai esate ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jums taikomi tik vienos šalies įstatymai. Socialinės apsaugos įstaigos įvertins, kurios šalies įstatymai turi būti taikomi jums pagal ES taisykles. 
Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei dirbate vienoje šalyje

Paprastai jums taikomi šalies, kurioje esate įdarbintas arba dirbate savarankiškai, įstatymai. Nesvarbu, kur gyvenate ar kur įsisteigęs jūsų darbdavys.

Jei dirbate vienoje, o gyvenate kitoje šalyje

Jei gyvenate vienoje, o dirbate kitoje ES šalyje ir kasdien ar bent kartą per savaitę grįžtate į savo gyvenamąją šalį, esate pasienio darbuotojas. Socialinės apsaugos išmokas jums moka ta šalis, kurioje dirbate. Sveikatos priežiūros išlaidoms ir nedarbo pašalpoms taikomos specialios taisyklės. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jei esate komandiruotas į kitą šalį

Jei darbdavys jus siunčia (arba išvykstate dirbti savarankiškai) į kitą šalį, kurioje dirbate ne ilgiau kaip 24 mėnesius, liekate apdraustas savo kilmės šalyje. Esate „komandiruotas darbuotojas“, kuriam taikomos specialios sąlygos. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jei dirbate ne vienoje šalyje

  • Jei didelę darbo dalį (ne mažiau kaip 25 %) atliekate savo gyvenamojoje šalyje, jums taikomi šios šalies įstatymai.
  • Jei darbas gyvenamojoje šalyje sudaro tik nedidelę jūsų darbo veiklos dalį, jums taikomi šalies, kurioje yra jūsų darbdavio registruotoji būstinė arba veiklos vieta, įstatymai.
  • Jei dirbate keliems darbdaviams, kurių registruotosios būstinės yra skirtingose šalyse, jums taikomi jūsų gyvenamosios šalies įstatymai – net jei joje atliekate tik nedidelę savo darbo dalį.
  • Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, kurio veikla gyvenamojoje šalyje sudaro nedidelę visos veiklos dalį, jums taikomi šalies, kurioje užsiimate svarbiausia veikla, įstatymai.
  • Jei esate įdarbintas ir dar užsiimate savarankiška veikla keliose šalyse, jus apdraudžia ta šalis, kurioje esate įdarbintas.
    Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei nedirbate

ES taisyklės jums taikomos, net jei nedirbate. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jungtinė Karalystė

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės nebebus taikomos. Tačiau asmenų, kuriems taikomas ES ir Jungtinės Karalystės sudarytas Susitarimas dėl išstojimo, teisės ir toliau saugomos.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai

Reikia tolesnės pagalbos?

Neradote norimos informacijos? Nepavyksta išspręsti problemos?

Sužinokite daugiau apie savo socialinę apsaugą ir sveikatos priežiūros teises kitoje ES šalyje (Jūsų Europa)
Pateikite užklausą per „Europe Direct“ 00800 6 7 8 9 10 11
Išspręskite problemas su nacionaline administracija (SOLVIT)
Paprašykite tarnybos „Jūsų Europos patarėjas“ teisinės konsultacijos

Bendrinti šį puslapį