Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Millised eeskirjad teie suhtes kehtivad?

ELi, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi piires teise riiki elama asudes kohaldatakse teie suhtes alati üksnes ühe riigi seadusi. Sotsiaalkindlustusasutused määravad kindlaks, millise riigi seadused ELi eeskirjade kohaselt teie suhtes kehtivad.
Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Te töötate ühes riigis

Reeglina kehtivad teie suhtes selle riigi seadused, kus te tegelikkuses töötate kas tööandja heaks või füüsilisest isikust ettevõtjana. Ei oma tähtsust, kus te elate või kus on teie tööandja asukoht.

Te töötate ühes riigis, kuid elate teises

Kui te töötate ja elate erinevates ELi liikmesriikides ning naasete oma elukohariiki iga päev või vähemalt üks kord nädalas, siis olete piirialatöötaja. Teie sotsiaalkindlustushüvitiste eest vastutab see riik, kus te töötate. Tervishoiu ja töötusega seotud küsimustes kohaldatakse erieeskirju. Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Teid on teise riiki tööle lähetatud

Kui teie tööandja (füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise puhul teie ise) lähetab teid maksimaalselt 24 kuuks tööle teise riiki, jääte kindlustatuks oma päritoluriigis. See kehtib lähetatud töötajate puhul, kelle suhtes kohaldatakse eritingimusi. Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Te töötate rohkem kui ühes riigis

  • Kui oluline osa teie tegevusest (vähemalt 25% ulatuses) toimub teie elukohariigis, siis kehtivad teie suhtes asjaomase riigi seadused.
  • Kui oluline osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis, kehtivad teie suhtes selle riigi seadused, kus asub teie tööandja asukoht või tegevuskoht.
  • Kui te töötate mitme tööandja heaks, kelle asukohad on erinevates riikides, siis kehtivad teie suhtes teie elukohariigi seadused, isegi juhul, kui oluline osa teie tegevusest ei toimu seal.  
  • Kui tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana ning oluline osa teie tegevusest ei toimu teie elukohariigis, siis kehtivad teie suhtes selle riigi seadused, kus asub teie tegevuste huvikese.
  • Kui töötate ja tegutsete füüsilisest isikust ettevõtjana erinevates riikides, siis olete kindlustatud selles riigis, kus te töötate tööandja heaks.
    Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Te ei tööta

Kui te ka ei tööta, kohaldatakse teie suhtes ikka ELi eeskirju. Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega.

Ühendkuningriik

Sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevaid ELi õigusnorme ei kohaldata enam Ühendkuningriigi suhtes ega Ühendkuningriigis alates 1. jaanuarist 2021. ELi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud väljaastumislepinguga hõlmatud isikute õigused on jätkuvalt kaitstud.

Lisateave

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega

Vajate veel abi?

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Tutvuge oma sotsiaalkindlustus- ja tervishoiualaste õigustega teistes ELi riikides (Teie Euroopa)
Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel 00800 6 7 8 9 10 11
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Küsige õigusalast abi teenistuselt Teie Euroopa Nõuanne

Jaga seda lehte