Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Om Europæisk alliance for lærlingeuddannelser

Europæisk alliance for lærlingeuddannelser (EAfA) er en platform med flere interessenter, der har til formål at:

  • Styrke kvaliteten, udbuddet og indtrykket af lærlingeuddannelser i Europa
  • Fremme lærlinges mobilitet

Disse mål fremmes ved hjælp af nationale forpligtelser og frivillige løfter fra interessenter.

Hvem er medlemmerne?

Ud over nationale regeringer omfatter EAfA også virksomheder og erhvervsorganisationer, industri-, handels- og håndværkskamre, uddannelses- og erhvervsuddannelsesudbydere, ungdoms- og nonprofitorganisationer, regionale og lokale myndigheder, sociale partnere, professionelle organer og netværk samt forskningsinstitutter og tænketanke.

EAfA er en platform til deling af erfaringer og til at lære af de bedste retningslinjer. Den giver medlemmerne mulighed for at:

  • Finde partnere
  • Markedsføre arrangementer
  • Udvikle nye idéer og aktiviteter
  • Give adgang til de seneste nyheder og værktøjer om lærlingeuddannelser

Alliancen er åben for alle EU-, EFTA- og kandidatlande samt interessenter fra disse lande.

Hvad er fordelene?

Praktikophold gør det lettere at skifte fra uddannelse og oplæring til arbejde. De kombinerer virksomhedsbaseret træning med skolebaseret undervisning og giver mulighed for et nationalt anerkendt kvalifikationsbevis, når det er gennemført.

Lærlinge lærer nyttige færdigheder til arbejdspladsen i et professionelt miljø, hvilket giver flere muligheder for fremtidig beskæftigelse

Virksomheder, der tilbyder lærlingeuddannelser, vil sandsynligvis opnå en nettofortjeneste af deres investering. Dette kan enten være under lærlingeuddannelsen eller kort tid efter ved at ansætte en fuldt uddannet arbejdstager.

Der er beviser for, at lande med et solidt system til erhvervsuddannelse og praktik (VET) samt lærlingeuddannelser har lavere ungdomsarbejdsløshed. Arbejdsgiveren og lærlingen indgår ofte en kontrakt, således at lærlingen får løn for sit arbejde.

EAfA fremmer ungdomsbeskæftigelse og støtter formålet med Ungdomsgarantien, samtidig med at forskellen mellem udbud og efterspørgsel i forbindelse med kvalifikationer på arbejdsmarkedet reduceres.

Hvad er der sket indtil videre?

Alliancen har motiveret EU-medlemsstater, EFTA- og EU-kandidatlande samt et stort antal interessenter til at engagere sig i kvalitetslærlingeuddannelser.

Den har gjort networking, samarbejde og udveksling af retningslinjer lettere, fordi Cedefop og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) tilbyder strategisk ekspertstøtte.

Alliancen har ligeledes bidraget til at sætte mere fokus på fordelene ved lærlingeuddannelser.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side