Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége

A Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége (EAfA) több érdekelt felet tömörítő platform. Tevékenysége arra irányul, hogy:

 • javítsa az európai tanulószerződéses gyakorlati képzési programok minőségét, kínálatát és arculatát, és
 • előmozdítsa a tanulószerződéses tanulók mobilitását.

E célok megvalósítását a tagállamok részéről nemzeti kötelezettségvállalások, az érdekelt felek részéről pedig önkéntes vállalások szolgálják.

2020 júliusában megújult a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége. A megújult szövetséget Nicolas Schmit biztos hívta életre, új lendületet adva ezzel a tanulószerződéses gyakorlati képzés érdekében tett uniós erőfeszítéseknek. A megújult szövetség hat ambiciózus és kiemelten fontos cél elérését kapta feladatul.

A megújult EAfA által elérendő hat prioritást első alkalommal az ifjúsági foglalkoztatást támogató intézkedéscsomag fektette le, melyet 2020. július 1-jén terjesztett elő a Bizottság. A prioritások kidolgozására több különböző elem összegzése révén került sor, melyek uniós dokumentumokból és szakpolitikákból – mindenekelőtt a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés európai keretrendszeréből – származnak.

A megújult EAfA számára prioritást jelent, hogy:

 • tanulószerződéses gyakorlati képzéssel foglalkozó nemzeti koalíciók létrejöttének támogatása révén ösztönözze a tagállamok és a vállalatok színvonalas és hatékony tanulószerződéses gyakorlati képzési programok iránti elkötelezettségét;
 • ösztönözze a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatását, hogy folyamatosan színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzési programok álljanak az érdeklődők rendelkezésére;
 • mozgósítsa a helyi és regionális hatóságokat, hogy azok katalizátorként hassanak a helyi üzleti környezetben megvalósuló tanulószerződéses gyakorlati képzésre;
 • a szociális partnerszervezetek tevékenyebb részvételét elősegítve elmélyítse a szociális párbeszédet;
 • az európai ágazati szociális párbeszédért felelős bizottságokat proaktívan bevonja a tanulószerződéses gyakorlati képzésekbe annak érdekében, hogy közös ágazati vállalásokról szóló megállapodások szülessenek;
 • a tanulószerződéses tanulók európai hálózatának (EAN) újraindítása révén támogassa a tanulószerződéses tanulók tagállamokbeli képviseletét.

Kik a tagok?

A nemzeti kormányokon kívül az EAfA tagjai között találhatók vállalatok és üzleti szervezetek, ipari, kereskedelmi és kézműipari kamarák, oktatási és képzési szolgáltatók, ifjúsági és nonprofit szervezetek, regionális és helyi hatóságok, szociális partnerek, szakmai testületek és hálózatok, valamint kutatóintézetek és agytrösztök.

A szövetség platformot biztosít ahhoz, hogy a tagok megosszák egymással tapasztalataikat és tanuljanak a bevált módszerekből. Lehetővé teszi, hogy tagjai:

 • partnereket találjanak,
 • rendezvényeket népszerűsítsenek,
 • új ötleteket és tevékenységeket dolgozzanak ki, és
 • hozzáférést biztosítsanak a tanulószerződéses gyakorlati képzéssel kapcsolatos legfrissebb hírekhez és eszközökhöz.

A szövetség mindegyik uniós, EFTA- és tagjelölt ország, és ezeknek az országoknak az érdekelt felei előtt is nyitva áll.

Mik a tanulószerződéses gyakorlati képzés előnyei?

A tanulószerződéses gyakorlati képzési programok megkönnyítik az oktatásból és képzésből a munka világába való átmenetet. Ötvözik a vállalati alapú képzést az iskolai oktatással, és elvégzésük országosan elismert képesítés megszerzését eredményezi.

A tanulószerződéses tanulók értékes munkahelyi készségeket sajátítanak el szakmai környezetben, aminek köszönhetően könnyebben tudnak majd elhelyezkedni a jövőben

A tanulószerződéses tanulókat fogadó cégek nagy valószínűséggel nettó nyereségre tesznek szert a tanulószerződéses gyakorlati képzési program működtetéséhez szükséges beruházásaik után. A nyereség vagy a tanulószerződéses gyakorlati képzés alatt realizálódik, vagy pedig röviddel később, amikor a cég alkalmazza a képzést sikeresen elvégző munkavállalót.

Az adatok azt mutatják, hogy az ifjúsági munkanélküliség kisebb azokban az országokban, ahol erőteljes szakképzés és tanulószerződéses gyakorlati képzés folyik. A gyakornokok sokszor szerződéses jogviszonyban állnak a munkaadóval, és díjazásban részesülnek a munkájukért.

Az EAfA előmozdítja a fiatalok foglalkoztatását és támogatja az ifjúsági garancia céljainak megvalósítását, egyúttal pedig csökkenti a munkaerőpiaci készségkereslet és -kínálat közötti különbséget.

Milyen lépésekre került sor az eddigiek folyamán?

A szövetség mozgósította az uniós tagállamokat, az EFTA-országokat és az uniós tagjelölt országokat annak érdekében, hogy területükön színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzést valósítsanak meg, és ebbe a munkába számos érdekelt felet is bevont.

Ezen túlmenően az EAfA elősegítette a hálózatépítést, az együttműködést és a bevált módszerek átadását és átvételét. Ebben a Cedefop és az Európai Képzési Alapítvány (ETF) segítette stratégiai szakértői támogatással.

A szövetség abban is szerepet vállalt, hogy felhívja az emberek figyelmét a tanulószerződéses gyakorlati képzés előnyeire.

Azóta, hogy a megújult EAfA megkezdte működését, a tagok számos tudásmegosztó tevékenységben – így például élő beszélgetéseken, webináriumokon és magas szintű rendezvényeken – is részt vettek.

A szövetség online könyvtárt, online képzési modulokat és podcastsorozatot hozott létre, melyeknek köszönhetően számos tevékenység segíti a színvonalas és eredményes tanulószerződéses gyakorlati képzés előmozdítását.

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása